הגדרה ושינוי תפריט ראשי

ניתן להגדיר את התפריט הראשי על פי העדפותיכם.

על מנת לשנות את האובייקטים המופיעים בסרגל למעלה, התפריט הראשי, לחצו על "עוד" ובחרו ב"עריכת תפריט": 

 

לפנינו כל האובייקטים הקיימים במערכת, ניתן גם לבצע חיפוש אחר אובייקט ספציפי:

 

ניתן לגרור את האובייקט אותו תרצו לראות בתפריט הראשי לחלק השמאלי ובכך להוסיפו לסרגל. ניתן לשלוט ולשנות את סדר ההופעה על ידי תפיסה וגרירה.

להסרת אובייקט מהסרגל נלחץ על האיקס והוא יעבור במיידי לחלק הימני. בסיום נלחץ על "שמור".