Zapier - בדיקה האם לקוח קיים במערכתבדיקה האם לקוח קיים בעזרת Zapier מאפשרת לבצע פעולות עתידיות על כרטיסי לקוח קיימים, או לוודא כפילויות לפני כניסת לקוחות חדשים. פעולת איתור לקוחות דרך Zapier משמשת בדרך כלל כאבן דרך ביצירת טריגרים גדולים ומורכבים.
 

בשלב הראשון נכנס ל zapier.com ונפתח חשבון (בחינם)

נלחץ על Make a Zap בראש העמוד, את הנתונים יש להעביר לזאפיר בעזרת Webhooks by Zapier .


בשלב השני לאחר סיום קבלת הנתונים, נעבור ביצוע שאילתה הבודקת האם המשתמש קיים במערכת, את הבדיקה נבצע בעזרת Webhooks by Zapier אך הפעם נבצע דרכו פעולה.

במסך שיפתח נבחר ב Custom Request ונלחץ על Save + continue


 

כעת נבחר את המתודה של הפעולה


 

בחירת המתודה נעשית לפי מאמר ה API של Powerlink

 

לבדיקה האם לקוח כבר קיים במערכת נשתמש ב POST

בשדה הבא נזין את כתובת ה URL של הרצת השאילות :
https://api.powerlink.co.il/api/query

 

לכתובת זו ניתן לשלוח שאילתות ולקבל חזרה נתונים לפי הבקשה. עוד על שאילתות ב API ניתן לקרוא כאן

 

בשדה Data Pass-Through? נסמן NO

ובשדה Data נכניס את השאילתה, מבנה השאילתה לחיפוש לקוח ע"פ טלפון נעשית על ידי הפקודות הבאות:

 

{
     "objecttype" : 1,
     "page_size": 10, 
     "page_number": 1, 
     "fields": *,
     "query": "(telephone1 = 036339060)",    
}

בפקודה זו הגדרנו חיפוש באוביקט לקוחות (אוביקט מספר 1 במערכת) כמות התוצאות בדף הוגבלה ל 10 ותחילת הריצה היא מהדף הראשון, בנוסף, בשדה fileds הגדרנו לקבל את כל הנתונים האפשריים מהרשומה. שדה ה query מחפש בזמן הריצה האם שדה הטלפון שווה לטלפון שקיבלנו בשלב הקודם.

*את הטלפון קיבלנו בתגית דינמית דרך לחיצה על האייקון בסוף השורה של ה Data, שם יש לבחור את הנתון מתוך השלב הקודם.

 

השלב האחרון של חלק זה הוא הגדרת tokenid שלכם ב Powerlink בשדה Headers אותו ניתן למצוא בממשקי אינטרנט דרך הגדרות המערכת.

 

 

לסיום ובדיקה של הפעולה נלחץ על Continue. עם סיום הבדיקה במידה והכל הצליח נקבל הודעת הצלחה.

 

 

עד כאן יצרנו 2 שלבים ל Zap:
בשלב הראשון: קיבלנו נתונים לתוך zapier

בשלב השני: שלחנו שאילתה המחפשת הצלבת נתונים לדוגמה האם הטלפון כבר קיים במערכת.

 

כעת, בשלב השלישי נעבור לבדוק את התוצאה שהתקבלה לשם כך נשתמש ב Filter by Zapier

דרכו ניתן לבצע בדיקות וסינון על הנתונים, כדי לבדוק האם הלקוח כבר קיים נבדוק שקיבלנו ערך (כלשהו) בתוצאה שהתקבלה.

 

 

נלחץ על Save + Continue

הבדיקה שנעשה תחליט האם להמשיך בתהליך או לא, במידה ולא נרצה להמשיך בתהליך ניצור תנאי בהגדרות שיעצור את התהליך. לדוגמה: אם התקבל מספר טלפון בתוצאות נרצה לעצור את התהליך, לכן נבחר בבדיקה לבדוק האם מספר הטלפון לא התקבל.

 

בשדה הראשון נבחר את שדה הטלפון שהתקבל בתוצאות ובתנאי נסמן "Does not exist" ונלחץ על Continue.

 


עד כאן יצרנו 3 שלבים ל Zap:
בשלב הראשון: קיבלנו נתונים לתוך zapier

בשלב השני: שלחנו שאילתה המחפשת הצלבת נתונים לדוגמה האם הטלפון כבר קיים במערכת.
בשלב השלישי: בדקנו האם הלקוח קיים במערכת

 

בשלב הסופי נוסיף עוד פעולה שתסגור את ה Zap, כאן ניתן לבחור פעולה לביצוע מתוך מגוון האפשרויות ש-Zapier מאפשרת לכם לבצע מול המערכות השונות.
דוגמה לפעולות שניתן לבצע בשלב זה:
- עדכון שדה בתוך פאוורלינק - עדכון מס' הפעמים שהוא התקשר/ עדכון שביצע רכישה של מוצר / עדכון של סטטוס הלקוח.
- הוספת מסמך חשבונאי עבור הלקוח .
- הוספת משימה עבור הלקוח.
- לא לבצע פתיחה של כרטיס לקוח חדש (למנוע כפילויות לפני הכניסה למערכת).


חשוב לזכור הפעולה האחרונה תתבצע אך ורק אם הלקוח קיים/ לא קיים במערכת (תלוי מה הגדרתם בשלב מס' 3 המהווה סינון לטריגר).

*מערכת Powerlink מאתרת באופן אוטומטי כניסה של לקוחות כפולים ומאפשרת מיזוג רשומות
אנו מאמינים שכל הלידים צריכים להכנס למערכת ורק לאחר מכן לבצע מחיקה/מיזוג על מנת לא לאבד נתונים יקרים.

לחצו כאן לקריאה נוספת על מנגנון המיזוג המובנה ב-Powerlink >

כניסה ל-GitHub להסברים נוספים