הפעלת תהליכים בעת ייבוא

כאשר מבצעים ייבוא מידע מקובץ לשם ייבוא או עדכון רשומות, יש תחילה להגדיר האם ברצוננו להפעיל את כל התהליכים הקיימים במערכת שרלוונטים לרשומות המיובאות. 

סימון הפעלת תהליכים נוספים בעת ייבוא מידע מקובץ

מומלץ להימנע מסימון התיבה במקרים הבאים:

1. כאשר אתם משתמשים חדשים במערכת שמייבאים רשומות בפעם הראשונה כתוצאה מהפעילות העסקית של העסק עד כה.

2. כאשר מדובר בייבוא נתונים לתוך אוביקט חדש שהקמתם בעצמכם.

3. כאשר אתם בטוחים כי אין שום תהליך שיושפע בעקבות ייבוא או עדכון רשומות ושדות אלו. 
 

ביטול הפעלת התהליכים עלול להשפיע במספר היבטים:

1. תהליכי עבודה שחלים על רשומות מהייבוא שביצענו לא יפעלו בעת הייבוא. נוכל להפעיל את התהליך לאחר הייבוא באמצעות עדכון הרשומה הרלוונטית, במידה שהתהליך חל בעת יצירה ועדכון \ עדכון בלבד.

2. בשדה סיכום נתונים שסוכם מספר רשומות, בעת ייבוא רשומות שרלוונטיות לסכימה - הן יעודכנו בשדה רק בפעם הבאה שנוסיף \ נמחק רשומה מאותו סוג.

3. בשדה סיכום נתונים שסוכם ערך של שדה מסוים, בעת ייבוא ערכים לשדה שסוכמים את ערכיו - הסכום יתעדכן רק בפעם הבאה שניצור \ נמחק רשומה מאותו סוג, או כשנשנה את אחד הערכים של השדה הרלוונטי. יש לשים לב לשדות נוסחא שמורכבים משדות סיכום נתונים, שכן גם הם יושפעו מהמקרה שתואר בסעיף זה.

4. בשדה שמוגדר כשדה למעקב, לא יתקבל תיעוד בסטרים על השינוי שנעשה בשדה בעקבות הייבוא.

5. בייבוא פגישות לגוגל, אם במערכת הגדרנו סנכרון דו כיווני \ סנכרון חד כיווני לגוגל - פגישות יסונכרנו בעת עדכון הפגישה בפאוורלינק.

6. בייבוא אנשי קשר לגוגל, אם במערכת הגדרנו סנכרון דו כיווני \ סנכרון חד כיווני לגוגל - אנשי הקשר יסונכרנו בעת עדכון אנשי הקשר בפאוורלינק.