איך ממירים קובץ אקסל לקובץ CSV?

כיצד להפוך קובץ אקסל לקובץ מסוג CSV:

על מנת לשמור קובץ אקסל כקובץ מסוג CSV פעל באופן הבא:

 

פתח את קובץ האקסל -> מתוך התפריט הראשי, בחר בקובץ -> שמירה בשם -> בחלון השמירה שיפתח, הזן את שם הקובץ ובחר בסוג הקובץ (CSV (Comma delimited ולאחר מכן לחץ שמור.

 

שמירת קובץ כCSV