דרכים שונות להצגת יומן הפגישות

ניתן להתאים אישית את אופן הצגת יומן הפגישות.

עם כניסה לאוביקט יומן פגישות, בצד שמאל של המסך יופיע לכם הסרגל הבא:

סידור יומן פגישות

 

תצוגת יום - כדי לראות את כל הפגישות והמשימות היומיות נלחץ על המילה "יום" בסרגל. בעזרת חצי הניווט נוכל לדפדף ולעבור בין הימים.

תצוגת סדר יום ביומן פגישות

 

תצוגת שבוע - כדי לראות את כל הפגישות והמשימות השבועיות נלחץ על המילה "שבוע" בסרגל. במידה ונרצה לראות את הפגישות והמשימות של שבוע אחר, נוכל לדפדף בעזרת חצי הניווט ולעבור בין השבועות.

תצוגה יומית ביומן פגישות פאורלינק

 

תצוגת חודש - כדי לראות את כל הפגישות והמשימות השבועיות נלחץ על המילה "חודש" בסרגל. במידה ונרצה לראות את הפגישות והמשימות של חודש אחר, נוכל לדפדף בעזרת חצי הניווט ולעבור בין החודשים.

תצוגה שבועית ביומן פגישות פאורלינק

 

תצוגת סדר יום - כדי לראות את כל הפגישות והמשימות כסדר יומי נלחץ על המילה "סדר יום" בסרגל. תצוגה זו מציגה את הפעילויות בטווח השבועי. במידה ונרצה לראות את הפגישות והמשימות של שבוע אחר, נוכל לדפדף בעזרת חצי הניווט ולעבור בין השבועות.

תצוגה חודשית ביומן פגישות פאורלינק

 

לוח השנה הקטן נמצא בכל אחת מהתצוגות ובעזרתו אנו יכולים לבחור יום, שבוע או חודש אותו נרצה לראות.

בעזרת חצי הניווט נוכל לדפדף ולעבור בין החודשים ולחיצה על יום מסויים בלוח השנה תציג לנו את הפעילות של אותו יום או שבוע (תלוי בסוג התצוגה שבחרנו):