יצירת משימה

לחצו על קטגורית "משימות" הנמצאת בתפריט הראשי או תחת תפריט "עוד".

כניסה לאובייקט משימות במערכת פאוורלינק

 

לחצו על חדש:

 

יצירת משימה חדשה

 

כעת יפתח כרטיס משימה בו ניתן להזין נושא, סוג משימה, לשייך ללקוח ומועד.

תאריך סיום - המועד בו המשימה מתרחשת.

תאריך תזכורת - המועד בו תנתן לנו הודעת תזכורת בנוגע למאורע.

 

הזנת פרטי המשימה

 

לחץ  כאן לקריאה על מנגנון התראות למשימות ופגישות.