צפייה במשימות שעבר מועד הסיום שלהן

בתפריט הפעולות בחלק העליון של המערכת, נמצא שעון המשימות המציג לנו את סדר היום שלנו.

השעון מציג את המשימות והפגישות לאותו היום וכן, את המשימות והפגישות העתידיות שלנו.

ניתן לפתוח את המשימה / הפגישה, לסמן אותה כהושלמה, לשנות את תזמון הביצוע שלה או לפתוח חדשה.

המספר שיוצג לנו למעלה, הוא מספר המשימות והפגישות שנותרו לנו ליום הנוכחי.

 

בשביל לצפות במשימות באיחור עלינו לגשת ללשונית המשימות הפתוחות.

משימות פתוחות הן משימות שעבר מועד הסיום שלהן (לפני היום) ושעדיין לא ביצענו אותן (נותרו בסטטוס "פתוח").

נלחץ על השעון ולאחר מכן נלחץ על החץ הקטן ליד המילה "היום" > ייפתחו לפנינו אפשרויות לצפייה במשימות בהתאם למועד ביצוען > נבחר במשימות פתוחות.

המערכת תציג לנו בנוסף את כל המשימות ללא תאריך סיום כלל.


כעת לחצו על השעה לצד המשימה והגדירו מחדש את התזמון לסיום הביצוע עבורה.

 

כפתור שעון במערכת ניהול הלקוחות של פאוורלינק
 

חשוב לציין כי כל הפגישות והמשימות המופיעות בשעון, הן עבור המשתמש שלכם בלבד.