מידע בכרטיס לקוח

כרטיס הלקוח במערכת מרכז עבורך את כל המידע שיסייע לך לשמר את הקשר עימו.

כרטיס הלקוח מורכב מהחלקים הבאים:

  • פרטי מידע אודות הלקוח: מרכז את כלל השדות אשר מכילים פרטי מידע אודות הלקוח. ניתן לחלק פרטי מידע אלו על ידי יצירת מקטעים.

  • פרטי הכרטיס: מכיל מידע אודות יוצר הכרטיס, תאריך ושעת יצירתו, מי עדכן, מתי ובאיזו שעה.

  • סטרים: לוח המאפשר להוסיף עדכונים וקבצים הקשורים ללקוח, לשלוח מייל ללקוח או ליצור משימה ופגישה מהירה.
     
  • רשומות הקשורות ללקוח: מכל רשומה ניתן ליצור ולצפות ברשומות הקשורות אליה, לדוגמה: ניתן להוסיף פגישה אשר מתקיימת עם הלקוח או לצפות באנשי הקשר שלו וכו'.

 

כאמור, כרטיס הלקוח מרכז את כלל השדות המכילים פרטי מידע אודות הרשומה, כגון: שם הלקוח, תיאור, כתובות, פרטים נוספים ופרטי רשומה.

מצד שמאל נמצא מרכז העדכונים (הסטרים), בו מופיע כל שינוי שבוצע בכרטיס הלקוח ומשתמשי המערכת יכולים להשאיר הודעות זה לזה בנוגע ללקוח.

מעל לפרטי הלקוח יופיעו רשומות הקשורות ללקוח, במידה ויש כאלו, כמו לקוחות נוספים מאותה חברה, משימות, מסמכים חשובנאיים וכדומה. בעת לחיצה עליהן, נפתח חלון המאפשר לצפות בפרטי הרשומות הקשורות, ולקבל גישה לרשומה עצמה. בנוסף, קיימת אפשרות לעריכת התצוגה בחלון זה.

 

אובייקט לקוחות

 

למשל נלחץ על רשומת הפגישות של הלקוח "תקשורת בע"מ".

 

רשומת משימות

 

על מנת להוסיף רשומה מקושרת נוספת ללקוח יש ללחוץ על כפתור ההוספה + המופיע מצד שמאל למעלה.

 

כפתור הוספת רשומה מקושרת

 

בעת לחיצה על כפתור זה, נפתחת רשימה של הרשומות הקשורות לרשומה זו.

 

רשומות מקושרות