חישוב עמלת מכירה לנציג מכירות

בעזרת שדה נוסחה ניתן לחשב עמלות לנציגי המכירות ולהציגן בצורה גרפית. 

נבצע את החישוב ברשומת "רכישות", יש להיכנס לרכישה כלשהי ואז להיכנס למצב עריכה של הטופס על ידי לחיצה על שלוש הנקודות בתוך הטופס ואז על עריכת טופס.

לאחר הכניסה למצב עריכה יש ללחוץ על הוספת שדה חדש.

בחרו ב"סוג שדה", שדה מסוג נוסחה. חישוב העמלה מתבצע באמצעות הכפלה באחוז מסויים מתוך עלות הרכישה.

שדה המחיר המופיע ברכישה נקרא "price" וניתן לבצע הכפלה באחוז או לבצע חישוב מורכב יותר כדי להגיע לעמלת הנציג. 

 

עריכת שדה נוסחה של עמלת נציג

 

ניתן להציג את עמלות הנציגים בצורה גרפית על ידי הוספת גרף באוביקט לוחות בקרה. לחצו על הוספת Widget, הגדירו את הערכים לסכימה מתוך שדה "עמלות נציג" ושדה להצגה "נציג מכירות".

 

יצירת גרף להצגת עמלת נציג


ניתן להציג את עמלות הנציגים לפי רכישות שבוצעו החודש על ידי הגדרת סינון:

 

סינון רשומות של חודש נוכחי

 

גרף עמלת נציגי מכירות