חישוב עמלת מכירה לנציג מכירות


בעזרת שדה נוסחה ניתן לחשב עמלות לנציגי המכירות ולהציגן בצורה גרפית. 

נבצע את החישוב ברשומת "רכישות", יש להכנס למצב עריכה של הטופס על ידי לחיצה על גלגל השיניים הקטן בתוך הטופס, לאחר הכניסה למצב עריכה יש ללחוץ על הוספת שדה

חדש ובחירת שדה מסוג נוסחה. חישוב העמלה מתבצע באמצעות הכפלה באחוז מסויים מתוך עלות הרכישה.

שדה המחיר המופיע ברכישה נקרא "price" ניתן לבצע הכפלה באחוז או לבצע חישוב מורכב יותר כדי להגיע לעמלת הנציג. 

 

 

ניתן להציג את עמלות הנציגים בצורה גרפית על ידי הוספת גרף באוביקט הרכישות. לחצו על הוספת גרף חדש, הגדירו את הערכים לסכימה מתוך שדה "עמלות נציג" ושדה להצגה "נציג מכירות".

 


ניתן להציג את עמלות הנציגים לפי רכישות שבוצעו החודש על ידי הגדרת סינון: