תקני ISO

ל- Powerlink יש הסמכה לתקנים הבינלאומיים של ISO.

פאוורלינק מחוייבת לסטנדרטים בינלאומיים של אבטחת מידע ופרטיות במטרה לחזק את הערך העליון שלה - אמון הלקוחות.

תקן ISO הינו תקן בינלאומי לניהול איכות של התנהלות הארגון שנעשה תחת פיקוח של ארגון התקינה הבינלאומי.

 

אילו הסמכות לתקני ISO יש לPowerlink:

תקן ISO 27001: תקן האבטחה העולמי המחמיר ביותר עבור מערכות ניהול אבטחת מידע. מטרתו להבטיח את שמירתו וניהולו התקין של המידע בארגון. התקן בוחן באופן שיטתי את סיכוני אבטחת המידע בארגון, תוך התחשבות באיומים, בפגיעויות ובהשפעות. הוא מהווה בסיס לעיצוב ויישום של בקרות אבטחת מידע ו/או צורות אחרות של טיפול בסיכונים.

 

תקן ISO 27017: התקן הבינלאומי מספק הנחיות ספציפיות לבקרות, טיפול באיומים ובסיכוני אבטחת מידע לשירותי ענן וכולל הנחיות כיצד לאבטח שירותי ענן בהיבטים: מידע מאוחסן בענן, מידע מעובד בענן ומידע שעובר בענן.

תקן זה מגדיר את תפקידי ותחומי האחריות של ספקי השירות ולקוחות הקצה בשירותי הענן, דבר המאפשר להפוך את שירותי הענן לבטוחים יותר. התקן מהווה הרחבה לתקן ISO 27001 לאבטחת מידע.