הוספה ועריכת רשומה באפליקציה


אפליקציית Powerlink crm מאפשרת ניהול מידע באופן פשוט מהיר וקל מכל מקום. בדיוק כמו בגרסת ה- WEB, ניתן להוסיף ולערוך רשומות בקלות.