ניהול הרשאות


באמצעות הרשאות תפקיד שונות תוכלו להחליט אילו נתונים יהיו חשופים עבור כל משתמש במערכת.