ניהול הרשאות

 

 

באמצעות הרשאות תפקיד שונות תוכלו להחליט אילו נתונים יהיו חשופים עבור כל משתמש במערכת.