עדכון מערכת - העמקה בלוחות בקרה


עדכון המערכת הזה חושף כל נתון המוצג בלוחות הבקרה שלכם ובכך לספק הבנה עמוקה יותר של הפעולות הקורות בעסק.