ניהול משימות - חלק 1


חלק ראשון על מערכת המשימות החדשה, למדו כיצד לעקוב ולנהל את המשימות שלכם בקלות