ניהול פגישות ומשימות

 

יומן הפגישות ומערכת המשימות במערכת PowerLink מסייעת לניהול עסק יעיל ונוח יותר. בסרטון זה נסביר כיצד מנהלים אותן, מגדירים תזכורות ועוד.