לוג שיחה

העניקו לנציגי המכירות והשירות גישה נוחה לתיעוד היסטורית ההתקשרות עם הלקוחות. שמרו את תקציר השיחה ותוצאותיה מתוך כרטיס הלקוח