הקצאת רשומות ושינוי גורף


בעזרת הקצאת רשומות תוכלו לשמור על הסדר בעסק ולנהל את העובדים בצורה טובה יותר.