מיזוג רשומות


מיזוג רשומות יעשה לכם סדר ברשימות וימנע מכם לעשות את אותה פעולה מספר פעמים.