ייצוא כרטיסי תנועות הנה"ח לחשבשבת

במאמר זה נסביר כיצד לייצא כרטיסי תנועות הנה"ח לחשבשבת.

הקבצים המיוצאים הם MOVIN.DOC ו-MOVEIN.PRM. הקובץ בעל הסיומת PRM הינו קובץ פרמטרים לפי פורמט חשבשבת.

למידע אודות קובץ הפרמטרים, לחצו כאן.


 

אלו הם השדות בכרטיס המסמך החשבונאי המיובאים לחשבשבת:

 

במקרה ומדובר בחשבונית מס/חשבונית מס קבלה:

 

שורה

שם השדה בחשבשבת

שם השדה בפאוורלינק

תיאור

3

אסמכתא ראשונה

invoicenumber

מספר המסמך החשבונאי

5

תאריך אסמכתא

createdon

נוצר בתאריך

6

תאריך ערך פירעון

paymentdate

תאריך פירעון התשלום

9

פרטים

description

תיאור המוצר

10

חשבון חובה  1 (הכנסות)

accountnumber

מספר לקוח

12

חשבון זכות 1

revenueaccount

חשבון הכנסות

13

חשבון זכות 2

VATaccount

חשבון מע"מ עסקאות

14

סכום חובה 1

totalamount

סכום מוצרים כולל מע"מ

15

סכום חובה 2

   

16

סכום זכות 1

productsamount

סכום מוצרים ללא מע"מ

17

סכום זכות 2

maam

סה"כ מע"מ

29

מספר ע.מ

idnumber

ת.ז או ח.פ לקוח

23

אסמכתא 3

crmordernumber

מספר הזמנה

 

 
 
במקרה ומדובר בחשבונית מס זיכוי:
 

שורה

שם השדה בחשבשבת

שם השדה בפאוורלינק

תיאור

3

אסמכתא ראשונה

invoicenumber

מספר המסמך החשבונאי

5

תאריך אסמכתא

createdon

נוצר בתאריך

6

תאריך ערך פירעון

paymentdate

תאריך פירעון התשלום

9

פרטים

description

תיאור המוצר

10

חשבון חובה  1

revenueaccount

חשבון הכנסות

11

חשבון חובה 2

VATaccount

חשבון מע"מ עסקאות

12

חשבון זכות 1

accountnumber

מספר לקוח

14

סכום חובה 1

productsamount

סכום מוצרים ללא מע"מ

15

סכום חובה 2

maam

סה"כ מע"מ

16

סכום זכות 1

totalamount

סכום מוצרים כולל מע"מ

17

סכום זכות 2

 

 

29

מספר ע.מ

idnumber

ת.ז/ ח.פ

23

אסמכתא 3

crmordernumber

מספר הזמנה

 

בטבלה תוכלו לראות כי ישנה עמודה בה מופיע שם השדה בחשבשבת אליו ייכנס הערך מתוך השדה במערכת פאוורלינק.

העמודה בה מצויין מספר השורה בדוח שמופק במערכת פאוורלינק.

לדוגמא, תאריך אסמכתא יילקח משדה createdon.