מספור מסמכי הנה"ח

כל מסמכי הנהלת החשבונות במערכת מאותחלים באופן אוטומטי לאותה הספירה. ניתן לערוך מספור זה - לפני תחילת השימוש - בהתאם למספור הקיים אצלכם בעסק.

על מנת להיכנס לעריכת המסמכים נבחר בהנהלת חשבונות.

כעת, תחת ספרור חשבוניות נלחץ על הגדרות.

 

כניסה להגדרות ספרור חשבונית

 

כל סוג מסמך אשר לא נשמרה בו עדיין אף רשומה - יהיה ניתן לעריכה.

 

קביעת מספרים התחלתיים למסמכים בהגדרות ספרור חשבוניות

 

בכל רשומה בה נרצה לעדכן את מספר המסמך הבא, נרשום בתיבה משמאל את מס' החשבונית האחרונה.  כלומר, במידה ונרצה כי תעודת המשלוח  הבאה תהיה 1001 - נרשום בשורה המתאימה 1000.

לבסוף נלחץ על אישור.