ביטול חשבונית מס

במידה והפקתם חשבונית מס בטעות, הלקוח התחרט או החלטתם לבטל את העסקה, ישנה אפשרות להפיק חשבונית זיכוי כנגד חשבונית המס ובכך בעצם לבטלה בצורה חוקית.

נדגים זאת בפניכם בדוגמה הבאה:

ניתן לראות כי חשבונית מספר 1002 הופקה על סך 760 ש"ח עבור הלקוח אבנר אבנרי:

חשבונית מס במערכת פאוורלינק

 

נרצה להפיק חשבונית זיכוי כנגד חשבונית זו. לכן, נלחץ על שלוש הנקודות מצד שמאל, ואז על הפק חשבונית זיכוי

הפקת חשבונית זיכוי במערכת פאוורלינק

 

בשלב הבא, נוודא כי כל הפרטים תואמים (שם הלקוח/ה והסכום). בדוגמה שלנו, מספר חשבונית הזיכוי הוא 1003.

שימו לב כי מצב החשבונית הוא טיוטה בשלב זה.

יצירת חשבונית זיכוי בסטטוס טיוטה במערכת פאוורלינק

לאחר מכן, יש להפיק את חשבונית הזיכוי. ניתן לבצע זאת על ידי הפקת החשבונית לקובץ PDF בלחיצה על הסימן הבא  הפקת חשבונית זיכוי בקובץ PDF במערכת פאוורלינק בצד השמאלי העליון.

או להפיק על ידי שליחת מייל ללקוח בלחיצה על הסימן הבא שליחת מייל ללקוח עם חשבונית הזיכוי במערכת פאוורלינק 

הדפס קובץ PDF או שליחת מייל ללקוח במערכת פאוורלינק

כעת ניתן לראות כי מצב חשבונית הזיכוי הפך מטיוטה להופק.  

חשבונית זיכוי על סטטוס הופקה במערכת פאוורלינק

התהליך הושלם.