יצירת הזמנה


 ניתן להפיק הזמנה במספר דרכים:

1. דרך שדה לקוחות בתפריט העליון – 
בחירת לקוח קיים > לחיצה על הוסף > הזמנה 
 
2. דרך הנהלת חשבונות > לחיצה על + באפשרות הזמנה
 
 


3. דרך רשומת הזמנה > לחיצה על חדש

 
 
 
במהלך הוספת הזמנה חדשה יש לשייך אותה ללקוח הרלוונטי על ידי לחיצה על זכוכית המגדלת, יש לבחור תבנית הדפסה- הזמנה/ הצעת מחיר על פי הצורך. יש לעדכן סטטוס הזמנה פתוח/ סגור, לבחור מוצר מרשימת מוצרים קיימת, או להזין טקטסט חופשי וסכום באופן ידני. בסיום יש לבצע שמירה.


 

את ההזמנה ניתן לשלוח במייל, להדפיס, להפיק ממנה חשבונית או לערוך דרך 3 הנקודות מצד שמאל.