איך יוצרים שדה תיבת טקסט שניתן לעיצוב?

איך יוצרים שדה מסוג תיבת טקסט (HTML)?

שדה תיבת טקסט (HTML) מאפשר לעצב את תיבת הטקסט באמצעות כלים של HTML.

שדה זה מכיל עד 4000 תווים.

 

כדי להגדיר ולהתאים שדות יש ללחוץ על אייקון שלוש הנקודות ולבחור ב"עריכת טופס":

עריכת טופס

 

נלחץ על "הוספת שדה חדש":

 

נקרא לשדה בשם> נבחר בסוג שדה " תיבת טקסט (html)" :

אפשרויות נוספות שניתן להגדיר 

1.תווים בתצוגה- קובע כמה מה יהיה רוחב העמודה שתוצג ברשימה של הלקוחות.

2. שדה חובה- שדה שלא יהיה ניתן לבצע שמירה ללא מילוי שלו.

3. שדה לקריאה בלבד- שדה שלא ניתן למלא אותו אלא רק לצפות בו (ניתן לערוך אפשרות הרשאה להגדרות עריכת שדות דרך הרשאות תפקיד).

4. עקוב אחר שדה זה- סימון אפשרות זו תבצע מעקב אחרי שינויים בשדה. כל שינוי בשדה יתועד בסטרים עם חותמת תאריך תחת סינון> לוג.