מבנה המערכת

אובייקט- אובייקט הוא "סוג מסוים של מידע שמתועד במערכת". למשל- לקוחות, פגישות, משימות, מוצרים, רכישות ועוד. המערכת בנויה מאובייקטים, ומגיעה עם אובייקטים מובנים מראש. 

ניתן לצפות בכל האובייקטים בסרגל העליון, תחת "עוד".

הגדרת תפריט ראשי במערכת פאורלינק

רשומה- רשומה היא תיעוד *אחד* של מידע בתוך אובייקט מסוים. לדוגמה: באובייקט "לקוחות", הלקוח "אבי כהן" הוא רשומה במערכת (רשומת "לקוח").

כשנכנסים לתוך רשומה במערכת רואים את הטופס (צד ימין) ואת הסטרים (צד שמאל).

תצוגה- תצוגה היא דרך להציג את הרשומות באובייקט מסוים. מכיוון שמדובר רק בדרך להציג את הרשומות, אותה רשומה יכולה להופיע בכמה תצוגות.

טופס- טופס הוא דרך להציג רשומה *אחת* באובייקט מסוים. כל טופס מציג שדות ומקטעים. מכיוון שמדובר רק בדרך להציג את הרשומה, אותה רשומה יכולה להיות מוצגת אחרת מכל משתמש, על ידי טפסים שונים.

סטרים- סטרים הוא מגוון פעולות מקוצרות שניתן לבצע בתוך רשומה ספציפית.

מקטע- מקטע הוא כותרת בתוך טופס. כל מקטע יכול להציג תחתיו כמה שדות. לדוגמה: בטופס באובייקט "לקוח" יש מקטע "פרטי הלקוח" שמציג תחתיו את שדות "טלפון ראשי", ו"דואר אלקטרוני".

שדה- שדה הוא מקום למילוי ערך *אחד* בתוך רשומה ספציפית. לדוגמה: ברשומת לקוח "אבי כהן", "מספר טלפון" הוא שדה במערכת.

ערך- ערך הוא המידע שהוכנס לשדה ספציפי, ברשומה ספציפית. לדוגמה: ברשומת לקוח "אבי כהן", הערך שהוכנס לשדה "מספר טלפון" הוא "050111111111"