שדה ownerid

שדה ownerid מופיע בכל רשומה במערכת ומשמש כבעלים לאותה רשומה. הוא קיים בכל האובייקטים וניתן לשנות לו את "שם השדה" לבחירתכם.
ב"לקוחות"- השדה נקרא "מנהל לקוח", במכירות הוא נקרא "נציג מכירות" ובקריאת שירות הוא נקרא "מטפל בקריאה". לרוב השדה מוצג בשם "משתמש".
שדה זה הינו שדה מסוג רשומה מקושרת לאובייקט משתמשים ניתן לזהות את השדה הזה בטופס העריכה לפי שם המערכת שלו אשר תמיד יהיה "ownerid".


שדה מנהל לקוח 

שדה זה מהווה חלק חשוב מאוד בכל נושא הרשאות התפקיד משום שהוא מתאר את הבעלות על הכרטיס ועליו מתבססות כל הגדרות השיתוף. לפיכך, המידע הקיים במערכת יוצג למשתמשיו בהתאם להרשאות התפקיד ובהתאם לרשומות אשר בבעלותם.

ניתן להגדיר בהרשאות התפקיד שרשומות שבבעלות אחרים, משתמש לא יוכל לראות. 

על מנת ללמוד בהרחבה את נושא הרשאות התפקיד, צפו בסרטון הבא.