הגדרת שדות בתצוגת כרטיסיה

ניתן בכל עת להגדיר את השדות אשר יופיעו בחלק הימני של תצוגת הכרטיסיה. 

על מנת להגדיר את השדות הללו, נלחץ על כפתור עמודות שנמצא בצד השמאלי למעלה: 

החלון שנפתח מציג את כל השדות הנמצאים בכרטיס. ארבעת השדות העליונים ביותר הינם השדות אשר יופיעו במלבן הימני בתצוגת הכרטיסיה.

 

על מנת לשלוט בסדר העמודות נבחר בשדה המבוקש ונגרור אותו למיקום הרצוי, השדה העליון ביותר ישמש כשדה העליון המודגש בתוך הכרטיסיה.

הערה חשובה:

כל שינוי בעמודות בתצוגת הכרטיסיה משפיע באופן ישיר על העמודות בתצוגת הרשימה וכן על השדות המופיעים בתוך המלבן בתצוגת הלוח. 
בתצוגת רשימה - נוכל לבחור עד 20 שדות שיוצגו לנו בתצוגה.
בתצוגת לוח - נוכל לראות במלבן את 3 השדות הראשונים שהגדרנו ב"עמודות".
בתצוגת כרטיסיה - נוכל לראות את 4 השדות הראשונים שהגדרנו ב"עמודות".