תצוגות ברשומה מקושרת

1. כאשר פותחים שדה רשומה מקושרת ורוצים לבחור ערך, התצוגה שמוצגת היא התצוגה ברירת המחדל של אותו אובייקט.

ניתן ללמוד עוד על תצוגת ברירת המחדל בהסבר כאן

2. ברשומות מקושרות בראש העמוד, לעומת זאת, מדובר בתצוגה נפרדת, אשר לה ניתן להגדיר עמודות ומיון בלבד (לא ניתן לשמור סינון קבוע לתצוגה זו).