איך יוצרים שדה תיבת טקסט?

איך יוצרים שדה מסוג תיבת טקסט ?

שדה תיבת טקסט מאפשר לכתוב טקסט עד 4000 תווים.

 

כדי להגדיר ולהתאים את השדות יש ללחוץ על אייקון שלוש הנקודות בכרטיס ולבחור "עריכת טופס": 

 

נלחץ על "הוספת שדה חדש":

 

נקרא לשדה בשם > נבחר בסוג שדה "תיבת טקסט":

לסיום יש ללחו על "שמור".

אפשרויות נוספות שניתן להגדיר:

1. תווים בתצוגה- קובע כמה מה יהיה רוחב העמודה שתוצג ברשימה של הלקוחות.

2. שדה חובה- שדה שלא יהיה ניתן לבצע שמירה ללא מילוי שלו.

3. שדה לקריאה בלבד- שדה שלא ניתן למלא אותו אלא רק לצפות בו (ניתן לערוך אפשרות הרשאה להגדרות עריכת שדות דרך הרשאות תפקיד).

4. עקוב אחר שדה זה- סימון אפשרות זו תבצע מעקב אחרי שינויים בשדה. כל שינוי בשדה יתועד בסטרים עם חותמת תאריך תחת סינון> לוג.