איך מוסיפים שדה חדש?

נכנס לכרטיס של לקוח קיים או שנפתח כרטיס חדש ונלחץ על שלוש הנקודות ואז על עריכת טופס.

כעת נכנסנו להגדרה ולהתאמה של שדות פרטי הלקוח. נלחץ על הוספת שדה חדש.
 

כעת ניתן שם לשדה החדש לפי הצרכים שלנו, ונבחר את סוג השדה.