הסרת מקפים משדה טלפון

שדה טלפון הוא שדה שהמערכת מזהה כטלפון ובמידה וקיימת התממשקות למערכת מרכזיות ניתן לבצע חיוג מהיר בלחיצה עליו. 

שדה הטלפון המיוחד יודע לקבל מספרי טלפון מכל העולם ובכל אורך. יש הנוהגים להוסיף מקפים בין קבוצות המספרים, אך מערכת Powerlink מבצעת

התאמה של טלפונים והיא תוריד באופן אוטומטי ממספר הטלפון את המקפים לאחר הזנת המספר. לדוגמה:

03-6339060 > 036339060   
03-633-9060 > 036339060
03-63-39-060 > 036339060

 

התאמת המספרים מאפשרת לקבל פורמט אחיד כך שבייצוא הרשומות או בהעברתן דרך התממשקויות, לא יווצרו בעיות תאימות.

לא משנה מהיכן הגיע מספר הטלפון, מנגון הסרת המקפים פועל גם על ייבוא קבצים ועל מספרי טלפון שהתקבלו מטפסים אינטרנטיים.

במידה ואינכם רואים שינוי לאחר הזנת מספר הטלפון, יש לבדוק כי אכן מדובר בשדה מסוג מספר טלפון ולא שדה מסוג אחר, כיוון שהמערכת מאפשרת

הסרת מקפים רק בשדה מסוג טלפון