תהליך עבודה ליצירת רשומה חדשה

מאמר זה הוא המשך של איך מוסיפים תהליכי עבודה. אנו ממליצים להתחיל ממנו לפני קריאת מדריך זה.

אחד מהתהליכים האוטומטיים שבאפשרותך להוסיף הוא יצירת רשומה חדשה. כלומר, בעדכון או יצירת רשומה חדשה,

תיווצר רשומה נוספת.

כעת נדגים יצירה של תהליך עבודה בו עם יצירת מתעניין חדש, נקבעת פגישה בלוח הפגישות.

 

על מנת להוסיף תהליך עבודה יש ללחוץ על גלגל השיניים בצד שמאל למעלה, ואז ללחוץ על תהליכי עבודה בתפריט הימני. כעת ניתן ללחוץ על חדש.

כעת נבחר את סוג הרשומה אשר הפעולה בה תפעיל את תהליך העבודה. לצורך הדוגמא, בחרנו ברשומה "מתעניין".

כעת ניתן שם לתהליך העבודה, נקבע מתי יחול תהליך העבודה - בזמן ששדה מסויים עודכן או בזמן יצירת רשומה חדשה.

סטאטוס תהליך העבודה קובע האם הוא מופעל או לא.

תהליך עבודה על אובייקט מתעניין

בשלב זה, ניתן לקבוע תנאי שמגביל את הפעלת תהליך העבודה. לדוגמא, רק מתעניינים שנעשה עמם קשר ראשוני.

נלחץ על הוסף תנאי. בתיבה הימנית שנפתחה נבחר את שדה התנאי. במקרה זה, מתעניין שנוצר בסטטוס ליד

יגרור רשומת פגישה. לאחר מכן נבחר את התנאי (שווה ל-, שונה מ-, לפני, אחרי וכו') ובתיבה השמאלית נכניס את

הערך הרצוי של השדה. ניתן להוסיף מספר תנאים ע"י לחיצה נוספת על הוסף תנאי והגדרת תנאי חדש.

הגדרת תנאים להפעלה

כעת נגדיר את הרשומה החדשה שתיווצר בתהליך העבודה.

נבחר בסוג הפעולה 'צור רשומה' ובתיבה נסמן את סוג הרשומה אותה נרצה ליצור.

כעת נמלא את השדות שנפתחו בהתאם לסוג הרשומה, כאשר ניתן להעזר בתגיות דינאמיות להתאמה אישית.

הגדרת הפעולה בתהליך עבודה

מהן תגיות דינאמיות?

תגיות דינאמיות מאפשרות הוספת פרטים אישיים לביצוע התאמה של תהליך העבודה.

בדוגמא שלמעלה, הפגישה משוייכת לתאריך ההתחלה בעזרת תגית דינמית, כך שהתאריך שיופיע יהיה בהתאם

לתאריך פתיחת הרשומה.

בדוגמא שלמעלה, בחרנו לשייך את המשימה לנציג ספציפי, ניתן לבחור בבחר ערך ולבחור את שמו.

נבחר את השדה שברצוננו להזין, לאחר הבחירה יופיע משמאל טקסט באנגלית- נעתיק את הטקסט ונדביק בשדה הערך.

לבסוף יש ללחוץ על שמור.