יצירת חשבונית מס/קבלה

מערכת Powerlink מאפשרת ליצור חשבונית מס/קבלה דרך התממשקות ל API

למאמר הדרכה על הגדרות שימוש ב HTTP REST API לחצו כאן

יצירת חשבונית מס/קבלה חדשה מתבצעת דרך :

Action: Create

Method: POST

URL: https://api.powerlink.co.il/api/record/invoicereno

 

בעת פתיחת חשבונית מס/קבלה מבנה הפקודה נחלק לשלושה חלקים:
1) חשבונית
2) פרטי חשבונית
3) פריטי קבלה

 

שדות חשבונית

הפרמטרים שחייבים לשלוח בחלק של החשבונית הם:

לקוח - accountid

שם החברה - companyname

סוג המטבע - currencycode (מקבל ערך מספרי):

 

ILS = 4

USD = 1

GBP = 2

JPY = 31

EUR = 27

AUD = 18

CAD = 6

DKK = 12

NOK = 28

SEK = 3

CHF = 5

BRL = 32

 

שדות נוספים אפשריים לשליחה:

טלפון - telephone

פקס - fax

כתובת - address

אימייל - emailaddress

תיאור- description

 

שדות פרטי החשבונית

אובייקט פרטי החשבונית הוא מערך של מוצרים, בתוך כל פריט בפרטי החשבונית נכלול את שם המוצר, כמות, מחיר ליחיד, ומחיר סופי.
 

שם מוצר - productname
הערה: שם המוצר מקבל טקסט (String) באופן חופשי אך גם יכול לקבל מוצר מתוך רשימת המוצרים במערכת- יש לשלוח במקום productname את productid עם ה id של המוצר.

מחיר המוצר - itemprice

כמות - itemquantity

סכום סופי של הפריט (מכפלת מחיר מוצר בכמות) - itemtotalprice

סכום המוצרים - productstotal

הנחת עיגול - rounddiscountcode (יכלל עם ערך=1 רק עם רוצים להוסיף הנחה בעסקה)

מע"מ - taxincludecode (יכלל עם ערך=1 רק אם רוצים לחשב מע"מ בעסקה)

סכום הנחה - amountdiscount

סכום כולל (לאחר ההנחות והמע"מ) - totalamount

 
 

שדות פרטי קבלה

 

אובייקט פרטי הקבלה הוא מערך של תשלומים עבור החשבונית, בתוך כל פרטי תשלום נכלול את סוג התשלום, תאריך פרעון וסכום. ניתן להוסיף פרטים נוספים בהתאם לסוג התשלום כדוגמת: בנק, מספר ח-ן/ כרטיס, אשראי/ שיק.

 

סוג התשלום - paymenttypecode (מקבל ערך מספרי):

 

מזומן = 1

שיק = 2

העברה = 8

הוראת קבע = 9

Paypal = 13
מאסטרקארד = 6

דיינרס = 12

ישראכרט = 5

ויזה כאל = 3

ויזה לאומי = 4

אמריקן אקספרס = 7

תשלום מפקדון = 10

אחר = 11

 

 

בנק - bankcode (מקבל ערך מספרי):

 

הבניה = 1

יהב = 4

בנק הדואר = 9
בנק דיסקונט = 11
בנק איגוד = 13
מרכנתיל = 17
בנק מזרחי = 20
בנק אמריקאי ישראלי = 24

עין חי = 27

למסחר = 30

מימון וסחר = 32
בנק מסד = 46

פועלי אגודת ישראל = 52

צפון אמריקאי = 2

הספנות = 8

בנק לאומי = 10

בנק הפועלים = 12

בנק אוצר החייל = 14

בנק החקלאות = 19

הבנק שלי = 21

26 = u-bank

קונטיננטל = 28

בין לאומי = 31

ערבי ישראלי = 34

בנק ירושלים = 54

22 = Citibank


סכום ששולם - totalpayment
ניכוי במקור - taxdeduction

דוגמת קוד Json לפקודה מלאה של הוספת חשבונית מס/קבלה עם 3 מוצרים:

 

{
 companyname:"ישראל כהן", 
 idnumber:"123456789",
 telephone:"43606540",
 fax:"056045604",
 address:"דיזנגוף 121",
 emailaddress:"israel@israel.com",
 currencycode:4,
 Items:{
	 Item:[
		 {
			productname:"טלויזיה 55 אינצ",
			itemprice:100,
			itemquantity:1,
			itemtotalprice:100
		 },
		 {
			productname:"מצלמת וידיאו דיגיטלית",
			description:"מצלמה עם 64 גיגה זיכרון פנימי",
			itemprice:200,
			itemquantity:2,
			itemtotalprice:400 },
		 {
			productname:"כבל טעינה לטלפון",
			description:"כבל טעינה לטלפון - איפון",
			itemprice:3,
			itemquantity:300,
			itemtotalprice:900
		 }
	 ]
 },
 ReceiptItems:{
	 ReceiptItem:[
		 {
			 paymenttypecode:2, 
			 bankcode:1,
			 voucher:345345345345,
			 branch:445,
			 paymentdate:"2016-11-28",
			 itemtotal:1000
		 },
		 {
			 paymenttypecode:1, 
			 paymentdate:"2016-11-29",
			 itemtotal:638
		 }	 
	 ]
 },
 description:"זמן אספקה עד 14 יום עבודה",
 productstotal:1400,
 amountdiscount:0,
 rounddiscountcode:1,
 taxincludecode:1,
 totalamount:1638,
 taxdeduction:0,
 totalpayment:1638
}

כניסה ל-GitHub להסברים נוספים