Voicenter - הגדרת המרכזיה במערכת

כיצד להגדיר את מרכזיית Voicenter במערכת?

על מנת לחבר את מרכזיית Voicenter למערכת ה Powerlink, יש צורך במספר צעדים:

* שימו לב, ניתן לבצע צעדים אלו רק לאחר קבלת מסמך ההתממשקות מחברת Voicenter ותשלום חד פעמי לחברת Powerlink.

במידה ומסמך ההתממשקות אינו ברשותך, צור קשר עם חברת Voicenter.

במידה ולא הוסדר התשלום מול Powerlink , יש ליצור קשר עם צוות התמיכה 03-6339060.

1. לחצו על גלגל השיניים בצד השמאלי העליון של המסך :

גלגל שיניים
 

2. לחצו על ממשקי אינטרנט בתפריט המופיע בצד ימין -> חיבור למרכזיה -> Voicenter :
* במידה ואפשרות זאת לא קיימת עבורכם, צרו קשר עם צוות התמיכה.

 חיבור למרכזיית voicenter

 

3. הזינו את הפרטים בהתאם למסמך ההתממשקות שהתקבל מ- VC:
*יש לשים לב שלא יוצרים רווחים בעת הזנת הפרמטרים.

פרמטר 1 = מזהה ארוך / Long Token / מוניטור קוד
פרמטר 2 = מזהה קצר / Short Token / אדמין יוזר קוד


הזנת פרטים לחיבור למרכזיית voicenter

4. לחצו על שמור לסיום החיבור.
* במידה ולא מופיע לחצן שמור, בדקו את הרשאותיכם.

 

5. ניתן להחליף ספק ע"י לחיצה על החלף ספק.

לצפייה בתקלות הנפוצות בעת התממשקות המרכזיה למערכת והדרך לטפלן, לחץ כאן