Voicenter - הגדרת המרכזיה במערכת

שימו לב- על מנת לחבר את מערכת powerlink למרכזיה יש לפתוח תחילה את פיצ'ר ההתממשקות. ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו על מנת לפתוח עבורך את פיצ'ר זה.

יש ללחוץ על גלגל השיניים מצד שמאל למעלה

ממשקים (צד ימין)

ממשקי אינטרנט ומרכזיות (למעלה)

חיבור למרכזיה (יש לבחור ב"Voicenter")

במידה ואפשרות זו לא מופיעה עבורך יש לפתוח תחילה את פיצ'ר ההתממשקות. ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו על מנת לפתוח את הפיצ'ר.

בפרמטר 1 יש להזין את קוד המוניטור (המזהה הארוך) שקיבלנו מvoicenter

בפרמטר 2 יש להזין האדמין יוזר קוד (המזהה הקצר) שקיבלנו מvoicenter

יש לוודא כי המזהים הוזנו ללא רווחים כלל!

 

 

למטה תופיע לכם טבלה המכילה את רשימת המשתמשים הפעילים במערכת. יש להתאים עבור כל אחד מהם את קוד הSIP של השלוחה הרלוונטית שקיבלנו מהמרכזיה. ניתן להטמיע שלוחה אחת לכל משתמש בלבד!

על בסיס ה"SIP":

  1. מתבצע ClickToCall מהשלוחה הרלוונטית
  2. מתבצע שיוך של רשומת שיחת הטלפון (באובייקט "שיחות טלפון") לאותו משתמש (בשדה "נציג").

על בסיס "מספר שלוחה":

     נרשם ערך ברשומות שיחות הטלפון בשדות "מקור שיחה (שלוחה)" או "יעד שיחה (שלוחה)"

 

 

לאחר הטמעת הפרטים, יש להתנתק ולהתחבר מחדש למערכת.