Voicenter - תקלות נפוצות

להלן רשימת תקלות נפוצות בקבלת שיחות ממרכזיית Voicenter ופתרונותיהן:

 

1. תקלה: שיחה שבוצעה כרגע לא מופיעה באובייקט "שיחות טלפון"

פעולה: לעיתים שליחת הנתונים מהמרכזייה לוקחת זמן. שיחה יכולה להופיע עד כ- 3 שעות מסיום השיחה.
 

2. תקלה: אובייקט שיחות טלפון לא מציג שיחות חדשות

סיבה: ישנה בעיה בשליחת הנתונים מ- Voicenter ל- Powerlink.

פעולה: יש ליצור קשר עם Voicenter ולבקש שליחת CDR מחודשת.

 

3. תקלה: לא מתבצע שיוך ללקוח כששיחה נכנסת/יוצאת

בדיקה: יש לבדוק שאין מקפים ( - ) במספרי הטלפון באובייקט לקוחות או אובייקט אנשי קשר.

פעולה: במידה ויש מקפים, מחקו אותם.
        

4. תקלה: המשתמש הראשי מופיע כנציג בשיחת טלפון, אך הוא כלל לא מבצע שיחות

* אם מדובר בשיחות שלא נענו, הדבר תקין (זאת מפני שלא היה נציג שענה לשיחה).

סיבה: לנציג העונה/מתקשר אין SIP תקין.

בדיקה: יש לבדוק שה- SIP המופיע במערכת תואם למסמך ההתתמשקויות שהתקבל מ Voicenter: גלגל שיניים ראשי -> ממשקי אינטרנט -> חיבור למרכזיה -> SIP של המשתמש.

פעולה: במידה וה- SIP לא תואם למסמך ההתממשקויות , יש לעדכן לפי המסמך.

במידה והרשומה לא קיימת במערכת, סרגל השיחה מכיל את מספר הטלפון ומשך השיחה עם הלקוח, המתעניין או איש הקשר.

 

5. אין סרגל שיחה למשתמש בודד/ לכל המשתמשים

בדיקה: יש לבדוק בחלון גלישה בסתר (הסבר בהמשך) אם קופץ סרגל שיחה כשמתקבלת/יוצאת שיחה :

במידה וכן, נקו את ה- Cookies (הסבר מופיע למטה).

במידה ולא, בדקו אם קיים רווח בפרמטר 1, אם כן מחקו אותו.

היכן בודקים? גלגל שיניים ראשי -> ממשקי אינטרנט -> חיבור למרכזיה -> פרמטר 1.

בדיקה: במידה ולא קיים רווח, יש לבדוק התאמה בין מסמך ההתממשקויות לבין מה שמופיע בשדה פרמטר 1.

פעולה: במידה ואין התאמה, שנו את פרמטר 1 בהתאם למסמך ההתממשקויות.

בדיקה: במידה ויש התאמה ולא קיים רווח, יש לבדוק שהשלוחות מנוטרות בCPANEL של VC

פעולה: יש ליצור קשר עם VC על מנת לבדוק סעיף זה.


6. תקלה: Click to Call (לחיצה על מספר טלפון להרמת שיחה) לא עובד למשתמש בודד

יש לבצע מספר בדיקות: 

1. וודאו שהמשתמש מחובר לשלוחה (מצב Login ב- SoftPhone).

2. בדקו שכפתור ה- DND לא מסומן ב- SoftPhone.

 

מצב Login  וכפתור DND לא מסומן

 

3. בדקו שה- SIP המופיע במערכת תואם למסמך ההתתמשקויות שהתקבל מ Voicenter (גלגל שיניים ראשי> ממשקי אינטרנט > חיבור למרכזיה > אכן מוזן SIP למשתמש הרלוונטי).

4. אם עדיין קיימת הבעיה, יש לנסות בחלון "גלישה בסתר" (הסבר נמצא בסוף המאמר) ולבדוק האם ה- Click to Call עובד דרכו.

 

פעולות: 
1. במידה והמשתמש לא נמצא במצב "Login" יש ללחוץ על החץ הקטן הנמצא בצד השמאלי למעלה ולשנות למצב זה.

2. במידה ולחצן DND בצבע אדום, יש לבצע לחיצה נוספת על הלחצן DND ובכך לבטלו.

3. במידה וה- SIP לא תואם למסמך ההתממשקויות, יש לעדכן לפי המסמך.

4. במידה ו- C2C עובד בגלישה בסתר, יש צורך לנקות את ה- Cookies (הסבר נמצא למטה) בחלון הרגיל.

 

7. תקלה: Click to Call לא עובד לכל המשתמשים

סיבה: בעיה במזהה הקצר = פרמטר 2.

בדיקה: יש לבדוק שפרמטר 2 המופיע במערכת תואם למסמך ההתתמשקויות שהתקבל מ- Voicenter.

היכן בודקים? גלגל שיניים ראשי -> ממשקי אינטרנט -> חיבור למרכזיה -> פרמטר 2.

פעולה: במידה ופרמטר 2 לא תואם למסמך ההתממשקויות , יש לעדכן לפי המסמך.

 

במידה ובמאמר זה לא נמצא מענה לתקלה שהתרחשה אצלכם, צרו קשר עם צוות התמיכה של Voicenter במספר: 3023*

 

 

* כיצד פותחים חלון גלישה בסתר:

1. יש ללחוץ על 3 הנקודות המופיעות בצידו השמאלי של כתובת ה-URL בדפדפן.

2.יש ללחוץ על חלון 'גלישה בסתר' חדש.


חלון

3. כעת יפתח חלון כרום עם סימן מיוחד ליד שורת כתובת ה-URL.

 

סימן מיוחד ליד כתובת הURL

 

4. יש להתחבר בשנית למערכת Powerlink.

 

* כיצד מנקים Cookies:

1. לאחר התחברות לאתר Powerlink, יש ללחוץ על F12 במקלדת > יפתח חלון נוסף בתוך הדפדפן.

2. לחצו על לשונית Application ולאחר מכן על Cookies.


Cookies

 

 

3. לחצו על החץ הקטן מצד שמאל למילה Cookies > קליק ימני על הכתובת שנפתחה מטה > יש ללחוץ על Clear


ניקוי cookies

4. יש ללחוץ על לחצן F5 במקלדת לצורך רענון הדף.

5. יש התחבר בשנית למערכת Powerlink.