שליחת תאריך ו / או תאריך ושעה בAPI

Powerlink מאפשרת התממשקות לצד שלישי בעזרת מערכת ה API. ניתן לבצע פעולות של הוספה, עדכון, מחיקה, והצגה לכל סוג רשומה.

על מנת לשלוח נתונים של תאריך ו/או תאריך ושעה למערכת הPowerlink שלכם, עליכם לשלוח בפורמט תקין שאותו המערכת יודעת לקבל.

שליחת הנתונים בפורמט אחר תוביל לשגיאה והנתונים לא ייכנסו למערכת.

הפורמט התקין לשליחת נתוני תאריך ו / או תאריך ושעה בAPI הוא:

 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

הפורמט רלוונטי לשליחה גם לשדה מסוג תאריך וגם לשדה מסוג תאריך ושעה.

 

*הערה חשובה*

שדות המערכת נוצר בתאריך (createdon) ועודכן בתאריך (modifiedon) הינם שדות נעולים ולא ניתן לעדכן אותם ולשנות את הערך שלהם.