שליפת קובץ ב-API בעזרת שאילתא

ניתן לשלוף קבצים דרך התממשקות ל API של מערכת Powerlink.

Action: Query

Method: POST

URL: https://api.powerlink.co.il/api/query


שליפת הנתונים מתבצעת עם פעולת Query.

 

נוכל לבצע שאילתות במערכת לקבלת קבצים לפי ID וסינונים או לבצע שאילתא לקבלת לקוח ספציפי על מנת שנוכל לקבל את הקבצים הספציפיים אליו.

קישור למאמר בנושא משיכת ID של רשומה בשאילתא: שאילתא דרך API

דוגמא לBody של בקשה:

{

     "objecttype": 7,

   "fields": "fileurl,createdon,objectid",

   "query": "((objectid = 9a77eacd-8bd4-4cc9-8e5a-547e34e1b219) and (notetype = file))"

}

אובייקט מספר 7 הינו אובייקט הערות במערכת Powerlink, המכיל רשומות מסוג הערה, וגם רשומות מסוג קבצים ועדכוני מערכת.

במקרה הזה אנו מבקשים מהשאילתא להחזיר לנו:

  1. נתיב הקובץ\קבצים המשוייכים לאותה רשומה

  2. תאריך ושעה בה הקובץ נשמר במערכת

  3. ערך הID של הרשומה שאותו הקובץ משוייך אליה

בפרמטר ה"query" ניתן לקראות שביקשנו לקבל רשומות הערה מסוג קובץ בלבד, בנוסף לobjectid של מאמר ספציפי. לכן התשובה שנקבל היא:

{

    "success": true,

    "data": {

        "ObjectName": "הערה",

        "SystemName": "Note",

        "PrimaryKey": "noteid",

        "PrimaryField": "notetext",

        "ObjectType": 7,

        "PageNum": 1,

        "SortBy": "",

        "SortBy_Desc": false,

        "IsLastPage": true,

        "Columns": [

       

 "Data": [

            {

                "fileurl": "https://c.powerlink.co.il/file/4461a5ef-700c-492c-a574-ce08a3f98a88/Amazon.pdf",

                "createdon": "2020-05-25T14:32:52",

                "objectid": "f03acee9-0660-4d4a-b6b3-679014d7a27d"

            },

 

    "message": ""

}

כעת ניתן לראות שהשאילתא החזירה לנו את הנתונים שביקשנו, ברגע שנלחץ על הקישור בשדה
"fileurl" נוכל להוריד את הקובץ.