קליטת קריאות שירות לPowerlink

חברו את טופס הHTML ליצירת קשר הקיים באתר שלכם ישירות לקריאות השירות המערכת הCRM. עבודה בצורה זו תסייע לכם להפחית את שיחות הטלפון הנכנסות ותנגיש את השירות שלכם עבור הלקוחות.

 

לקבלת הערך עבור הUID של המשתמש, ניתן לגשת דרך ממשקי אינטרנט > ברשימת משתמשים וטוקנים ובחירת הUID המתאים.

 

דוגמה לממשק אינטרנט (HTML)