חיפוש כללי במערכת

ניתן לבצע חיפוש לכל מידע אותו תרצו למצוא במערכת.

על מנת לבצע חיפוש כללי במערכת, יש ללחוץ על זכוכית המגדלת הגדולה שנמצאת בצד שמאל למעלה: 


 

בעת הלחיצה נחשף ל-20 רשומות האחרונות בהן ביקרנו. החיפוש הינו בכל האובייקטים במערכת, לפי השדה המוביל בלבד בכל אובייקט. תוצאות החיפוש שיופיעו קודם יהיו בהתאם לרשומה האחרונה שהייתם בה. 

שימו לב שחייבים למלא לפחות שני תווים לחיפוש: