סינון תצוגות מתקדם

בכל אחת מהרשומות במערכת ניהול הלקוחות של Powerlink ניתן ליצור ולערוך את התצוגות ובכך לראות רק את הרשומות הרלוונטיות לכם ע"י הסינון הרצוי.
כל תצוגה יכולה להציג לנו רשומות ספציפיות בלבד מתוך כלל הרשומות באובייקט. 
מערכת Powerlink CRM מאפשרת לכם לבצע שני סוגים שונים של סינון:
 

1. סינון רגיל - בו כל התנאים שהגדרנו חייבים להתקיים (AND).

במידה וברשומה מסוימת, אחד מתנאי הסינון לא מתקיים אז הרשומה לא תופיע בתצוגה המדוברת.

(לדוגמה: רק לקוחות בסטטוס "חדש").
 

2. קבוצת סינונים - בו לפחות אחד מבין התנאים שהגדרנו חייב להתקיים (OR).

במידה ורשומה מסויימת עונה לפחות לאחד מתנאי הסינון, היא תופיע בתצוגה, גם אם אינה עומדת ביתר תנאי הסינון שהוגדרו.

(לדוגמה: לקוחות שהגיעו מ"פייסבוק" או לקוחות שנוצרו החודש).

 

לשם הוספת סינון מתקדם לתצוגה קיימת, בחרו בתצוגה הרצויה ולחצו על כפתור סינון בשורת התצוגה.

כפתור סינון

בחלון שנפתח לנו, נלחץ על החץ הקטן הפונה מטה ליד הכפתור "+ הוסף סינון" ונבחר בהוסף קבוצה.

הוסף קבוצה

נבחר בשדה לפיו נבצע את סינון הרשומות, נבחר את התנאי הרצוי ואת הערך הרלוונטי, בסיום נלחץ על "החל" לשם צפיה בשינויים שביצענו.
לשם שמירת השינויים נלחץ על כפתור "שמור". 


הוספת סינון לתצוגה

 

לשם הוספת תנאי סינון נוספים, נלחץ שוב על "+ הוסף סינון" מתחת ל"הוסף תנאים שלפחות אחד מהם חייב להתקיים".

קבוצת סינונים

 

שימו לב כי על מנת להתשמש בסינון מתקדם בצורה נכונה, עליכם להוסיף לפחות 2 תנאי סינון למקטע זה.

כמו כן, ניתן להוסיף לאותה התצוגה גם סינון רגיל וגם סינון מתקדם לשם השגת תוצאות ספציפיות ומדויקות.