הוספה ועריכה של שדות ברשומה

הרשומות הקיימות במערכת מגיעות עם שדות מוגדרים מראש, אך באפשרותכם לשנותם ולהתאימם לצרכים שלכם.

נלחץ על הרשומה בה נרצה להוסיף שדה חדש , לדוגמה רשומת לקוחות.

נלחץ על שלוש הנקודות המופיעות בצד שמאל של כרטיס הלקוח ואז נלחץ על עריכת טופס. כעת יופיעו השדות שבטופס במצב עריכה.עריכת כרטיס לקוח
 


נלחץ על כפתור הוספת שדה חדש המופיע מצד ימין.

 

הוספת שדה חדש

 

נקליד את שם השדה בתצוגה ונבחר בסוג השדה הרלוונטי (פירוט לגבי סוגי השדות תמצאו בהמשך המאמר).

לבסוף נלחץ על שמור.

 

כעת, השדה החדש יופיע באופן אוטומטי במקטע הראשון של טופס הרשומה. ניתן לגרור ולמקם את השדה במקום הרצוי בטופס ולאחר מכן לשמור.

 

סוג שדה
בעת יצירת שדה חדש במערכת, יהיה עלייך לבחור את סוג השדה 
על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
טקסט - שדה המאפשר כתיבת טקסט חופשי בשורה בודדת.
כתובת אינטרנט - שדה המכיל כתובת אתר אינטרנט.
כתובת דואר אלקטרוני - שדה המכיל כתובת דואר אלקטרוני.
תיבת בחירה - רשימה נגללת המכילה ערכים שונים לבחירה.
מספר - שדה המכיל ערך מספרי.
מספר טלפון - שדה מספרי, שהופך את המוזן בו לקישור לחיץ לחיוג דרך המרכזייה.
רשומה מקושרת - שדה בעל קישור לרשומה מסוימת במערכת.
תאריך - שדה המאפשר בחירת תאריך מתוך יומן קלנדרי.
תאריך ושעה - שדה המאפשר בחירת תאריך מתוך יומן קלנדרי וקביעת שעה.
תיבת טקסט - תיבה המאפשרת כתיבת טקסט חופשי.

שים לב כי אחרי יצירת שדה חדש, לא ניתן לשנות את סוגו.

ערוך פרטי שדה
ניתן לערוך פרטים של שדה קיים. ניכנס לעריכת טופס(מוסבר בתחילת המאמר) ו
נלחץ על העיפרון המופיע בצידו השמאלי של השדה שברצוננו לערוך, נערוך את פרטי השדה ולאחר מכן נלחץ שמור

 
לחיצה על העיפרון לעריכת שדה

 

באפשרותנו להגדיר ערך ברירת מחדל לשדה. פעולה פשוטה זו תחסוך זמן יקר ותעזור לכם לייעל את עבודתכם במערכת.

לדוגמה, ניתן להגדיר שכל ליד חדש יקבל באופן אוטומטי סטטוס "חדש".

נלחץ על העיפרון שליד השדה "סטטוס" ונבחר בערך ברירת המחדל "חדש".

 

עריכת שדה מסוג תיבת בחירה