הגדרת תבניות הדפסה

שימו לב: המאמר הבא אינו מיועד למשתמש ללא רקע בתכנות. לא מומלץ לשנות את תבניות ההדפסה לאדם שאינו בקיא בתחום. הדבר יכול לפגוע בתבנית הקיימת ולמנוע יצירת הזמנות בצורה תקינה

 

טופס ההזמנה הנוצר במערכת ניתן להתאמה אישית לצרכי העסק ע"י עריכת תבנית ההדפסה שלו או יצירת אחת חדשה.

נלחץ על גלגל השיניים האפור בקצה השמאלי העליון של המסך ובתפריט בצד ימין נבחר בתבניות הדפסה. בלחיצה על אפשרות זו ניתן לראות את רשימת תבניות ההדפסה הקיימות להזמנה. כדי לצפות באחת מהן יש ללחוץ על שם התבנית. 

לשם ההדגמה, נבחר בתבנית ההדפסה הזמנה רגילה.


אובייקט תבניות הדפסה במערכת פאוורלינק

ניתן ליצור תבנית חדשה לחלוטין ע"י לחיצה על חדש ברשימת התבניות.

לאחר כניסה לתבנית ההדפסה ניתן לערוך אותה ע"י לחיצה על העיפרון מצד שמאל.

 

כיצד מכניסים נתונים לתבנית?

התבנית בנויה משדות הקיימים במערכת אשר שייכים להזמנה עצמה או ללקוח המקושר אליה.

המילים באנגלית יומרו בהמשך בצורה אוטומטית לפרטים הקיימים בשדות.

את השדה רושמים במקום הרצוי בטופס כמו בדוגמא הבאה:

בחלק העליון מופיעים פרטים על הלקוח אליו ההזמנה מיועדת. 

בדוגמא זו הוכנסו שדות כגון שם החברה, ת.ז/ח.פ, טלפון ועוד.

לאחר מכן מוכנסים כל פרטי ההזמנה כמו שהוכנסו בהכנתה: שמות הפריטים, כמות,סכום וכו'.

טופס תבנית הדפסה של הזמנה במערכת פאוורלינק

ניתן לראות כי כל שדה מוקף בסוגריים כפולים כמו בדוגמא (מסומנים בעזרת חיצים).

את שם השדה הרצוי ניתן למצוא ע"י כניסה לעריכת השדה ובדיקה של 'שם המערכת' שלו. להסבר על כניסה לעריכת שדה לחץ כאן

במידה ומדובר בשדה מסוג רשומה מקושרת, לדוגמה הוספת שם הלקוח המקושר להזמנה לתבנית ההדפסה, ניכנס לתהליכי עבודה על מנת לקבל את שם השדה המדובר. 

הבהרה: אין צורך בהפעלת תהליך עבודה. אנו אך ורק מעוניינים לקבל את שם השדה הנכון מהתגיות הדינמיות שבתחתית תהליך עמוד תהליך העבודה. 

כדי לעשות זאת, נלחץ על גלגל השיניים האפור בקצה השמאלי העליון של המסך, ובתפריט בצד ימין נלחץ על תהליכי עבודה.

כדי ליצור תהליך עבודה, נלחץ על חדש בצד השמאלי של המסך, ונבחר באובייקט הזמנה.

שימוש באובייקט תהליכי עבודה לקבלת תגיות דינמיות במערכת פאוורלינק

לאחר מכן, נלחץ בחר.

יצירת תהליך עבודה לאובייקט הזמנה במערכת פאוורלינק

נגלול מטה לתבניות דינאמיות.

תגיות דינמיות במערכת פאוורלינק

נלחץ על בחר שדה ונבחר בתוך אובייקט לקוח, את השדה שם לקוח.

בחירת תגית דינמית המשוייכת לכרטיס הלקוח במערכת פאוורלינק 

נעתיק את התגית הדינאמית שהתקבלה

העתקת התגית הדינמית המכילה את שם הלקוח במערכת פאוורלינק

ונדביק בתבנית ההדפסה במקום שאנו רוצים ששם הלקוח יופיע.

ניתן לשנות כל דבר שרוצים בתבנית ההדפסה בטופס ההזמנה.

לבסוף נלחץ על שמור.

במקרים בהם נרצה להוסיף שדות מתוך פריט ההזמנה הספציפי, למשל קוד מוצר בכל שורה,

נשתמש בתגית מיוחדת :  {[!productid_catalognumber]}

כאשר החלק המסומן בצהוב ניתן לשינוי על ידי התגית הדינאמית של השדה אותו נרצה לקחת מהמוצר. לכן תבנית ההדפסה המעודכנת עם עמודת קוד מוצר תראה כך:
 

תבנית הדפסה של הצעת מחיר במערכת פאוורלינק

 

בהדפסת התבנית נקבל:

תצוגה מקדימה של מוצרים בתבנית ההדפסה של הצעת המחיר במערכת פאוורלינק

 

לאחר שהתבנית מוכנה כל שנותר הוא לבחור אותה ביצירת ההזמנה:

במסך ההזמנה יש ללחוץ בשדה 'תבנית הדפסה' על הזכוכית מגדלת ולבחור בתבנית הרצויה.

 

טופס הזמנה במערכת פאוורלינק