עריכת תצוגה

בכל אחת מהרשומות במערכת ניהול הלקוחות של Powerlink ניתן ליצור ולערוך תצוגות. תצוגות אלה הן למעשה סינון של הרשומות הקיימות במערכת על פי תנאים שתגדירו. 

נכנס לתצוגה הרלוונטית ונערוך את ההגדרות בהתאם לנתונים שאנו רוצים לראות:

 

מיון:

תוכלו להגדיר מה יהיה הסדר בו יופיעו הנתונים בעזרת מיון לפי שדה מסוים, תוכלו להגדיר את הסדר (יורד או עולה) בלחיצה על החץ או על שם השדה.

מיון תצוגה

 

עריכת עמודות:

ניתן להוסיף או להסיר עמודות מהתצוגה. ליד כל שדה ישנו כפתור לכיבוי והדלקה - נלחץ על כפתור אפור על מנת להוסיף את השדה לתצוגה, נלחץ על כפתור ירוק על מנת להסיר שדה מתצוגה. ניתן להעזר בשורת החיפוש כדי למצוא את שם השדה הרצוי:

עריכת עמודות בתצוגה

 

שינוי עמודות בתצוגה: 

ניתן לשנות את סדר העמודות על ידי גרירת שמות השדות בסדר הרצוי:
לשדות מסוג "רשומה מקושרת" יופיע חץ אפור בחלק השמאלי של השדה, החץ הזה מאפשר לנו להוסיף שדות מאובייקט אחר לתוך התצוגה הנוכחית שלנו. לדוגמה: אם נלחץ על החץ ליד השדה "מנהל לקוח", נגיע לרשימת השדות מתוך כרטיס משתמש ונוכל להוסיף את השדה "טלפון סלולרי" של העובד שיופיע לנו בתצוגת הלקוחות.

הערה חשובה:
מנגנון תצוגת השדות משותף לשלושת סוגי התצוגות במערכת (רשימה, לוח וכרטיסיה), המשמעות היא ששינוי עמודות בתצוגה אחת תשפיע על העמודות גם בסוגי התצוגות הנוספים.
בתצוגת רשימה - נוכל לבחור עד 20 שדות שיוצגו לנו בתצוגה.
בתצוגת לוח - נוכל לראות במלבן את 3 השדות הראשונים שהגדרנו ב"עמודות".
בתצוגת כרטיסיה - נוכל לראות את 4 השדות הראשונים שהגדרנו ב"עמודות".

 

הוספת עמודה לתצוגות

 

בנוסף, על מנת לשנות את רוחב העמודה תוכלו לגרור את העמודות עצמן:

גרירת עמודות

 

סינון:

כל תצוגה יכול להציג לנו רשומות ספציפיות בלבד מתוך כלל הרשומות באובייקט. על מנת להציג את המידע הרצוי בלבד עלינו להוסיף תנאיי סינון: 
נלחץ על כפתור "סינון" בשורת התצוגה, נבחר ב"+הוסף סינון". נבחר בשדה לפיו נבצע את סינון הרשומות, נבחר את התנאי הרצוי ואת הערך הרלוונטי, בסיום נלחץ על "החל". התצוגה תתעדכן בזמן אמת לפי הסינון החדש. שימו לב במידה ולא תלחצו על כפתור "שמור" למעלה - המידע יוצג בהתאם לסינון לזמן זה בלבד ולא ישמר לפעם הבאה.
לדוגמא - ניתן להציג רק לקוחות בסטטוס "פעיל" או "חדש" בצורה זו:

הוספת סינון לתצוגה

לשם הוספת סינונים נוספים, נלחץ שוב על "הוסף סינון": 

הוסף סינון

 

הוספת סינון לתצוגה

 

הגדרות נוספות: 

ניתן להגדיר הגדרות נוספות בלחיצה על 3 הנקודות > הגדרות:

הגדרות תצוגה

 

הגדרת הרשאות שיתוף לתצוגה:

ניתן להגדיר בכל תצוגה עבור מי היא תוצג.
לשם הגדרת הרשאות השיתוף של תצוגה ספציפית, נבחר בתצוגה, לאחר מכן נלחץ על כפתור 3 הנקודות מימין לכפתור "חדש". בתפריט שנפתח נבחר ב"הגדרות" ולאחר מכן נלחץ על "הגדרות שיתוף". לפנינו יפתח חלון בו נוכל להגדיר אילו משתמשים יוכלו לצפות בתצוגה. בסיום נלחץ על "שמור":

הגדרת שיתוף תצוגה

 

נוכל להגדיר שהתצוגה תוצג לכל המשתמשים, ליחידה עסקית אחת או יותר, עבור משתמשים ספציפים או לפי הרשאות תפקיד.

הרשאות שיתוף תצוגה

 

הגדרת תצוגה כתצוגת ברירת מחדל:

ניתן לקבוע בכל אובייקט, תצוגה אחת שתשמש כתצוגת ברירת המחדל אשר תהיה התצוגה הראשית באובייקט ותהיה גלויה לכלל המשתמשים - ניתן לקרוא על המשמעות של תצוגה זו במאמר הבא.

ניגש לתצוגה המבוקשת, נלחץ על כפתור 3 הנקודות מימין לכפתור "חדש". בתפריט שנפתח נבחר ב"הגדרות" ולאחר מכן נבחר ב "קבע תצוגה כברירת מחדל":

תצוגת ברירת מחדל

 

מחיקת תצוגה:

באפשרותנו למחוק את תצוגה קיימת במערכת על ידי לחיצה על "מחק" - מחיקת תצוגה לא גורמת למחיקת הנתונים שמופיעים בה, אלא רק את את התצוגה עצמה והסינון של המידע.
נלחץ על כפתור 3 הנקודות מימין לכפתור "חדש". בתפריט שנפתח נבחר ב"הגדרות" ולאחר מכן נבחר ב "מחק". לפנינו יפתח חלון התראה כי אנו עומדים למחוק תצוגה מהמערכת. להמשך נלחץ על "מחק" ויופיע לנו למטה בירוק אישור שהמחיקה בוצעה בהצלחה.
שימו לב - לא ניתן למחוק תצוגה שמשמשת כברירת מחדל (על מנת למחוק תצוגה זו יש לסמן תצוגה אחרת כברירת המחדל ורק אז לבצע את המחיקה).

מחיקת תצוגה

 

שכפול תצוגה:

דרך יעילה להוספת תצוגות חדשות הדומות לתצוגות קיימות הינה באמצעות כפתור השכפול.
נלחץ על כפתור ה3 נקודות מימין לכפתור "חדש". בתפריט שנפתח נבחר ב"הגדרות" ולאחר מכן ב"שכפל". תיפתח לנו ברשימת התצוגות מימין תצוגה חדשה בשם התצוגה המקורית בצירוף המילה העתק. לתצוגה הזו ניתן לשנות את השם, לבצע שינויים ולהגדיר עמודות ותנאיי סינון כרצונכם:

 

שכפול תצוגה
 
 
פרטי תצוגה:
במידה ונרצה לדעת פרטים נוספים על תצוגה, מתי היא נוצר, מי יצר אותה ומי עדכן לאחרונה. ניגש לתצוגה המבוקשת, נלחץ על כפתור 3 הנקודות מימין לכפתור "חדש". בתפריט שנפתח נבחר ב"הגדרות" ולאחר מכן נבחר ב "פרטי תצוגה". לפנינו יפתח חלון בו נוכל לצפות בפרטי היצירה והעדכון של התצוגה:
פרטי תצוגה
 
נוכל לראות מתי התצוגה נוצרה או עודכנה וע"י מי מהמשתמשים: