הכירו את ה-API LOG

API LOG יסייע לכם לאתר שגיאות API ולהבין מהיכן נובעת השגיאה.

המערכת שומרת את כל הפעולות שנעשו בקובץ Log. כל מספר דקות היא מתעדכנת ומציגה בפנינו את 50 הלוגים האחרונים שנשמרו בעקבות פעולות במערכת.  

תחת ממשקי אינטרנט, נלחץ על ממשק REST API וניכנס ל- API Log

 

כניסה להגדרות מערכת

 

כניסה לממשקי אינטרנט בהגדרות מערכת

 

בחלון שיופיע לפנינו יוצגו 50 הקריאות האחרונות החדשות ביותר. לקבלת הלוגים חדשים, ניתן ללחוץ רענן מצד שמאל מעלה כל מספר דקות.

 

API LOG

 

כעת נעבור על משמעות כל עמודה המופיעה בחלון זה:
 

1. Log Type - ברוב המקרים סוג הלוג יהיה API. כאשר הלוג יהיה מסוג WORKFLOW, משמעות הדבר היא שאין קשר לשגיאות בAPI אלא לשגיאה בעקבות הפעלת תהליך עבודה.

2. Method - יכולה להיות כתובה כל פעולה: POST/GET/DELETE/PUT. 

3. RequestDate - תאריך ושעת ביצוע הפעולה. חשוב לשים לב כי הזמן בו כתובה השעה הוא בשעון גריניץ' לונדון. יש להוסיף 3 שעות קדימה על מנת לחשב מהי השעה המתאימה.

4. HttpCode - מכיל את סטטוס הפעולה שבוצעה (בוצעה בהצלחה/שגיאה). יש ארבע קטגוריות שונות של תשובות: **2, **3, **4, **5. הנפוצים ביותר הם 200-SUCCESS ו-400- התרעה על כך שהמידע שהוזן אינו נכון. מידע על כלל סוגי השגיאות ניתן למצוא כאן.

5. RequestURL - לאן רצינו להכניס מידע/לעדכן מידע/למחוק/מהיכן רצינו לקבל מידע.

6. ServerIP - מציין את הIP של השרת החיצוני.

7. UserName - מאיזה משתמש בוצעה הפעולה.

8. BrowserIP - מציין את הIP של הדפדפן איתו עבדנו.

9. RequestBody - כולל את כל תוכן הבקשה. גם אם הבקשה נכתבה בJSON, מתבצעת המרה ל- XML. 

10. Description - התיאור תמיד יהיה ריק עבור LogType מסוג API.