תחילת עבודה עם הנהלת חשבונות

האובייקטים החשבונאיים במערכת Powerlink הם:

  • הזמנות
  • חשבוניות מס
  • חשבוניות זיכוי
  • חשבוניות מס/ קבלה
  • קבלות
  • חשבוניות עסקה
  • תעודות משלוח

אובייקטים אלו מתאפיינים בטבלה ייחודית בסוף הטופס, המאפשרת להוסיף כמה מוצרים לכל רשומה (רשימת המוצרים נמשכת מאובייקט "מוצרים")

לקבוע להם תיאור, כמות ומחיר, וכן אפשרות לקביעת הנחה ומע"מ לסכום הכולל של המוצרים.

ישנם כמה טיפים שחשוב להכיר לפני תחילת העבודה עם מסמכים חשבונאיים:

1. לפני תחילת העבודה עם כל אחד מהאובייקטים הרשומים מעלה, יש להגדיר להם ספרור ראשוני על פי ההסבר כאן. לאחר שתיווצר חשבונית ראשונה, לא ניתן יהיה לשנות את הספרור לחשבוניות מסוג זה.

2. לא ניתן למחוק חשבוניות מהמערכת. במידה ובוצע יצירת רשומה בשוגג, יש להיוועץ אל מול רואה חשבון איזו פעולה ניתן לעשות כנגדה.

3. כאשר נוצרת חשבונית היא נמצאת בסטטוס "טיוטה" (מלבד קבלות אשר מופקות באותו הרגע). כל עוד היא בסטטוס זה היא ניתנת לעריכה. בלחיצה על אייקוני המדפסת (הוצאת המסמך לקובץ pdf) / המכתב (שליחת החשבונית כpdf למייל) משתנה סטטוס החשבונית ל"הופק". לאחר שסטטוס החשבונית השתנה ל"הופק" היא לא ניתנת יותר לעריכה.

4. קובץ הpdf הראשון שיוצא הוא חשבונית המקור, וכל לחיצה נוספת על אייקונים אלו יפיקו pdf מסוג העתק לחשבונית.

5. לא ניתן לערוך את תבנית ההדפסה של המסמכים החשבונאיים. עם זאת, ניתן לשנות את פרטי החברה ואת הלוגו של החשבונית על פי ההסברים כאן ו כאן