הגדרות משתמש


סרטון שלישי בסדרת סרטוני ההדרכה - הכרות עם הגדרות משתמש והגדרות המערכת לפני תחילת עבודה