Paypal
PayPal הוא עסק מסחר אלקטרוני המאפשר העברת כספים וביצוע תשלומים באמצעות אתר אינטרנט. החיבור למערכת CRM מאפשר ניהול רשימת הרוכשים, הפקת דוחות מכירה ומעקב עסקאות.
מה ניתן לבצע בעזרת חיבור ל-Paypal?
פתיחת לקוח חדש לאחר רכישה
הוספת מכירה לאחר רכישה
הוספת משימה לאחר רכישה
אילו עסקים צריכים חיבור ל- Paypal ?
עסקים הפועלים בזירה הדיגיטלית ומבצעים מכירות בעזרת PayPal, מתאים במיוחד עבור אתרי e-commerce המנהלים את העסקאות דרך אתרי אינטרנט, מתאים למוכרים ב Ebay ואמזון.
דוגמה לשימוש בחיבור ל- Paypal
חנות אינטרנטית המוכרת מוצרים המצריכים עבודה והכנה עובדת עם חברת PayPal וגובה כסף מהלקוח. לאחר הרכישה נפתח לקוח חדש במערכת ה-CRM ומוצמדת אליו משימה לפי שם המוצר שרכש, בנוסף מכיוון שמסכום מסויים הלקוח עובר לטיפול נציג בדרגה אחרת, המערכת משנה את מנהל הלקוח בהתאם בצורה אוטומטית.