אבטחת מידע והגנה על פרטיות

איך אנחנו שומרים על המידע שלך מאובטח?
אבטחת מידע ונתוני הלקוחות שלנו נמצאים אצלנו בעדיפות עליונה ולכן אנו מקדישים לשם כך משאבים רבים, את מיטב אנשינו ואף יועצים מומחים. כאשר מדובר באבטחת מידע, אנו פועלים במקביל בשלושה ערוצים עיקריים - מניעה מראש של איומים, איתור איומים חדשים ותגובה אליהם במקרה של פגיעה באבטחת המידע.
מגן אבטחה
גיבוי נתוני אבטחה
גיבוי נתוני אבטחה
גיבוי לוג נתוני אבטחה באופן מוצפן ומאובטח למשך 24 חודשים
מעקב ביקורת
Audit Trail
מעקב ובקרה על גישה למערכת הנתונים
מניעת כניסה לא מורשית
מניעת כניסה לא מורשית
יישום הגבלות על ההתחברות למערכת
הצפנת מידע
הצפנת מידע
יכולת הצפנת מידע ברמות שונות "במנוחה"
הגנת מידע
הגנת מידע
שימוש במנגנוני הגנת מידע מתקדמים
חבילת אבטחת המידע
- POWERLINK SAFEGUARD
כבעל מאגר מידע הרשום מטעם משרד המשפטים, עליך לאכוף תקנות מתוך תקנות הגנת הפרטיות, בנוגע לאבטחת המידע שברשותך. חבילת POWERLINK SAFEGUARD הושקה במיוחד כדי לעזור לך לאכוף את תקנות אלו בקלות.
טירה ממש מגניבה
טירה ממש מגניבה
SAFEGUARD
גיבוי נתוני אבטחה
גיבוי כולל של נתוני אבטחת מידע הכוללים לוג התחברויות למערכת ולוג פעולות על DATA, כאשר כל לוג פעולה בפני עצמו מגובה במשך שנתיים מהרגע שתועד.
Audit logs
ניתוח מעמיק ונוח של לוג התחברויות ושאר הפעולות הנעשות במערכת. ניתן לנתח ולעקוב אחר המידע לפי משתמש או לפי סוגי פעולות תכופות המתבצעות במערכת.
הגנה מפני כניסה לא מורשית
יישום מדיניות סיסמאות קשיחה הכוללת עמידה בכללי סיסמה נוקשים, תוקף סיסמה מוגבל, התנתקות אוטומטית מהמערכת לאחר זמן מוגדר מראש, Two-Factor Authentication והגבלת כניסה למערכת לפי הרשאות IP.
הצפנת מידע
יכולת להגדיר מספר שדות בעלי מידע רגיש במסד הנתונים כשדות מוצפנים בעזרת מפתחות הצפנה בשיטת Data at rest.
הגנת מידע
יישום מנגנונים להגנת המידע הכוללים תוכנות חומת אש, אנטי וירוס, שימוש בטכנולוגיית Cluster ופרוטוקול SSL לאבטחת המידע בין השרת ללקוח.
50 ₪ + מע״מ למשתמש בחודש
טירה יותר מגניבה