מדיניות פרטיות

הקדמה

פאוורלינק תוכנה בע"מ (להלן "פאוורלינק") יצרה את המסמך הזה לגבי פרטיות על מנת להסביר מדוע אנו אוספים מידע מסוים וכיצד נגן על הפרטיות האישית שלך בעת שאתה משתמש באתר האינטרנט, בתוכנה ו/או במוצרים ובשירותים האחרים שלנו. מסמך זה מגלה את הנוהג שלנו ביחס לאיסוף והפצת מידע באתר האינטרנט בכתובת: www.PowerLink.co.il ובכל אתר אחר שפאוורלינק מעמידה לרשותך, וכן בתוכנה, במוצרים ובשירותים האחרים שלנו (להלן באופן כולל: "האתר"). פאוורלינק שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת על ידי פרסום המדיניות החדשה לגבי פרטיות באתר זה. אנו נשתדל להודיע לך על כל שינוי במדיניות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה בעמוד הפותח ( (Homepage של אתר האינטרנט שלנו, ואולם אי מתן הודעה כאמור לא יגרע מתוקף השינוי במדיניות או מיכולת האכיפה לגבי שינוי במדיניות כאמור, שייכנס לתוקף עם פרסומו באתר שלנו.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד נשתמש בו:

כללי

פאוורלינק אוספת ממך מידע בעת שאתה משתמש באתר שלנו, או בכל אחד מהשירותים או בחומר אחר הנכלל באתר זה או שהוא זמין באמצעותו (להלן: "השירותים שלנו"). פאוורלינק עשויה גם לאסוף ממך מידע בעת שאתה מבקש תמיכה, בין אם באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או מאפייני עזר אוטומטיים בשירותים שלנו. פאוורלינק היא הבעלים הבלעדי של כל המידע שהיא אוספת ממך, והיא רשאית להחזיק באופן בלתי מוגבל בכל מידע שנאסף או הועבר למטרות גיבוי או ארכיון.

מידע ליצירת קשר

בכמה תחומים של האתר שלנו מתבקש או נדרש מידע קשר ומידע אחר (כמו שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך). בתהליך הרישום לכתובות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני של פאוורלינק (להלן: "שם/שמות זיהוי"), אנחנו אוספים ממך מידע אישי ומידע אחר, כגון: שמך, כתובתך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מידע הקשר שלך עשוי לשמש ליצירת קשר עמך במקרה הצורך ביחס לעסקות שהתנהלו באמצעות האתר, לשינויים במדיניות של האתר או ביחס לדברים אחרים. אנחנו לא נחלוק, נמכור או נשכיר כל מידע קשר שנאסף ממך, מלבד כפי שנמסר בגילוי לגבי פרטיות במסמך מדיניות זה. כל מידע קשר שנמסר לאתר יוחזק בשרתים מאובטחים.

מידע פיננסי

על מנת לבצע עסקות באמצעות האתר, אנחנו עשויים לאסוף מידע מסוים לגבי אמצעי תשלום וחיובים. מידע כאמור עשוי לכלול, בין היתר, כרטיס אשראי ומידע פיננסי אחר. אנחנו לא נמכור ולא נשכיר את המידע הפיננסי שלך לצד שלישי ולא נחלוק אותו עם צד שלישי ללא הסכמתך, למעט בית משפט או רשות ממשלתית אם נידרש לעשות כן על פי החוק, או כפי שיידרש לצורך טיפול בעסקות. כל המידע הפיננסי שיימסר לאתר יישמר בשרתים מאובטחים.

מידע דמוגרפי

אנו עשויים לאסוף באתר שלנו נתונים דמוגרפיים ואישיים (כמו גילך, מינך ורמת הכנסתך) באמצעות השירותים שלנו, לרבות, אך מבלי להגביל, התוכנה. את הנתונים האלה ניתן יהיה לחלוק עם מפרסמים או עם צד שלישי אחר על בסיס כוללני. כמו כן אנו עשויים להחזיק במאגר נתונים של עסקות והחלטות URL שבוצעו באתר ו/או באמצעות התוכנה ואנו משתמשים במידע כזה בצורה כוללת כדי לעקוב אחרי הצלחת האתר והתוכנה שלנו. מידע אישי הניתן לזיהוי לא יקושר למידע דמוגרפי כוללני.

תקשורת עם השרתים שלנו

אנחנו נשתמש בתקשורת בין התוכנה לשרתים שלנו כדי לנהל את האתר ולספק את השירותים שלנו. ניתן יהיה להשתמש במידע שנאסף לצורך ניתוח מגמות שימוש, התחקות אחר הנתיב שלך דרך האתר שלנו, איסוף סטטיסטיקה דמוגרפית ומידע על הרגלי גלישה לשימוש כולל וסיוע לאבחון בעיות עם האתר ו/או השרתים שלנו. אנו עשויים גם לעקוב אחרי כתובת הגלישה שלך באמצעות השימוש שלך בתוכנה שלנו כדי לערוך בקרה על הרגלי גלישה ודפוסים לצורכי שיווק. אין אנו מקשרים נתונים שאנו אוספים כאמור לעיל למידע אישי שלך הניתן לזיהוי. ניתן יהיה לחלוק נתונים אלה עם פרסומאים או צד שלישי אחר על בסיס כוללני.

ספקי שירות צד שלישי

אנחנו משתמשים לעתים בספקי שירות צד שלישי כדי לנהל היבטים מסוימים של השירותים אותם אנו מספקים, כמו טיפול או ביצוע הזמנות למוצרים ולשירותים שאתה רוכש באמצעות האתר. במקרים כאלה, ייתכן שנאסוף את מידע הקשר והמידע הפיננסי שלך או שנחלוק אותו עם ספקי שירות צד שלישי כאמור כפי שיידרש על מנת לבצע את הזמנתך, ובמקרים מסוימים, אפשר שהמידע שלך יוחזק בידי ספק שירות צד שלישי כאמור לצורכי ניהול רישומיו. אנו נשתדל לעמוד על כך שספקי שירות צד שלישי כאמור יודיעו לך על המדיניות שלהם ביחס לשימושם במידע שלך.

גילויי מידע נוספים

אנו עשויים לגלות את המידע האישי שלך במקרים מיוחדים, אם נידרש לעשות כן על פי חוק, צו בית משפט, רשות ממשלתית או רשות אחרת לאכיפת חוק; או אם נחשוב בתום לב שגילוי מידע כאמור נחוץ או רצוי, לרבות, למשל, לצורך זיהוי, התקשרות או הגשת תביעה משפטית כנגד צד שעשוי לגרום נזק או הפרעה לזכויות הקניין של פאוורלינק, של משתמש אחר או של כל צד אחר העשוי להיפגע מפעולות כאמור. האמור לעיל עשוי לכלול גם חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים להגנה מפני מעשי מרמה וצמצום סיכון אשראי.

שימוש ב- Cookies

האתר שלנו עשוי להשתמש בעוגיות (Cookies) כדי להעשיר את ניסיונך בעת שאתה משתמש באתר שלנו על ידך. Cookies הן פיסות או קובץ טקסט שאתרי אינטרנט שולחים למחשב של מבקר או למכשיר אחר שמחובר לאינטרנט במטרה לזהות באופן ייחודי את הדפדפן של המבקר או במטרה לאחסן מידע או הגדרות בדפדפן וכוללים מידע שאתר אינטרנט עשוי להעביר למחשב שלך בזמן שאתה גולש באותו אתר. בדרך כלל הן משמשות לצורכי ניהול רישומים. השימוש בעוגיות הופך את הגלישה שלך באתר ליעילה יותר על ידי ביצוע פונקציות מסוימות, כמו שמירת סיסמאות והעדפות אישיות שלך ביחס לשימוש באתר האינטרנט המסוים, ווידוא שאינך רואה את אותה פרסומת שוב ושוב.
קרוב לוודאי שהתוכנה שלך מתוכננת לקבל עוגיות, ואולם אם אתה מעדיף שלא לקבלן תוכל לשנות את הקונפיגורציה של תוכנת הדפדוף שלך כדי שתסרב לקבל אותן. אם הנך מעדיף שהתוכנה שלך תסרב לקבל עוגיות, ייתכן שחלקים מסוימים במערכת ותחומים מסוימים באתר שלנו לא יפעלו כראוי בעת שתעיין בהם.

שימוש ב- Web Beacons (משואות רשת)

האתר שלנו עשוי להשתמש ב"משואות רשת" (Web Beacons) במודעות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים, תגי אינטרנט, תגי פיקסל או GIF שקוף (clear GIF), המקשרים בין דפי או אפליקציות רשת לשרתי רשת, וניתן להשתמש בהן כדי להעביר מידע בחזרה לשרת רשת. המידע שאנו אוספים באמצעות Cookies ומשואות רשת עשוי לכלול כתובת IP, מערכת הפעלה, מזהה מכשיר ייחודי, מאפייני דפדפן, מאפייני מכשיר, העדפות שפה, כתובות URL מפנות, מידע אודות פעולות שנעשו ותאריכים וזמנים של הפעילות. אנו עשויים לקשר מרכיבי נתונים מסוימים שאספנו באמצעים אוטומטיים, כמו מידע אודות הדפדפן שלך, עם מידע אחר שאספנו אודותיך, על מנת שנוכל לדעת, למשל, אם פתחת הודעת דוא"ל ששלחנו לך. אנו עשויים גם להשתמש בכלי ניתוח אנליטי של צד שלישי שאוספים מידע על תעבורת המבקרים באתרים או באפליקציות שלנו

אבטחה

באתר זה קיימים אמצעי אבטחה להגנה מפני אובדן מידע, שינויים ושימוש לרעה במידע הנמצא בשליטתנו.

קישורים וצדדים שלישיים

האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, משאבים, ספקי צד שלישי ונותני חסות אחרים הקשורים לפאוורלינק. הבחירה בכרזת פרסום או בקישור תפנה אותך שוב אל מחוץ לאתר ואל אתרי האינטרנט של צד שלישי. ספקי האפליקציות, הכלים, הרכיבים הגרפיים ויישומי ה-Plug-In של צד שלישי באתרים ובאפליקציות שלנו, כמו כפתור "Share" או "Like" באפליקציות שונות, עשויים גם הם להשתמש באמצעים אוטומטיים על מנת לאסוף מידע אודות השימוש שלך בתכונות אלו. לתשומת לבך, פאוורלינק אינה מפקחת על התוכן, המנהגים או המדיניות של כל אתר אחר או נותן חסות או פרסומאי צד שלישי, לרבות איזה מידע אוספים עליך אתרים אלה ומידע זה כפוף למדיניות או הודעות הפרטיות של ספקים אלו. אי לכך, אין אנו תומכים במדיניות לגבי פרטיות או לנוהג איסוף המידע של כל אתר אליו אתה עשוי להתקשר מהאתר שלנו, ואין אנו אחראים להם. במידה ויש לך חששות לגבי קישור חיצוני, עליך לפנות למנהל האתר או לממונה הראשי של אותו אתר צד שלישי.

בחירה/ דחייה

פאוורלינק עשויה לשלוח לך הודעות ביחס לשירותיה, לאתר או לגבי דברים אחרים. אם אינך מעוניין לקבל הודעות כאמור אנא התקשר להודיע על כך לפאוורלינק באחת הכתובות להלן:
1. לכתובת בדואר אלקטרוני: support@powerLink.co.il או
2. לכתובת בדואר רגיל: פאוורלינק תוכנה בע"מ, ת.ד 120, תל אביב, מיקוד 6100002.

דיוק/עדכון

זכור שאתה חייב לדאוג לכך שמידע הקשר שלך יהיה נכון ועדכני בהתאם לתנאי הסכם הרישום שלנו ותנאי השימוש שלהם הסכמת בעת רישום שם/שמות הזיהוי שלך. במידה ומידע הקשר שלך השתנה, עליך להודיע לנו על השינוי על ידי רישום המידע החדש בדף המידע שלך לחשבון זיהוי.

התקשרות לאתר אינטרנט

במידה ויש לך שאלות כלשהן לגבי הצהרת פרטיות זו, הנוהג באתר זה או מגעיך באתר, תוכל להתקשר ל:
1. לכתובת בדואר אלקטרוני: support@powerLink.co.il או
2. לכתובת בדואר רגיל: פאוורלינק תוכנה בע"מ, רח' ת.ד 120, תל אביב, מיקוד 6100002.

אישור וקבלת המדיניות שלנו לגבי פרטיות

מסמך זה של המדיניות שלנו לגבי פרטיות כלול בהסכם הרישום לאתר ו/או לשירותים המוענקים באתר, וכפוף אליו. כידוע לך, השימוש על ידך באתר האינטרנט של פאוורלינק לרבות, מבלי להגביל, בשירותים הזמינים בו, כפוף להסכמים ותלוי בשירותים עבורם נרשמת. כשאתה נרשם לשירות שלנו, הנך מסכים לכל התנאים של ההסכם הנוגעים לאותו שירות, לרבות מסמך מדיניות זה לגבי פרטיות. השימוש הרצוף שלך באתר אינטרנט זה ובשירותיו מהווה את הסכמתך הנמשכת לתנאי ההסכמים, לרבות המדיניות לגבי פרטיות במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי המדיניות שלנו לגבי פרטיות, עליך להפסיק להשתמש באתר האינטרנט ובשירותים הזמינים בו.

זכויות ספציפיות EEA, בריטניה ושוויץ

א) נתונים שנאספו (לא כולל נתונים מתארחים)
אם אתה יחיד תושב ב-EEA, בריטניה או שוויץ, יש לך את זכויות הגנת הנתונים הבאות לגבי נתונים שנאספו:אם ברצונך  לממש אחת  מהזכויות הבאות ביחס לנתונים האישיים שלך (להלן " בקשה "), תוכל לעשות זאת בכל עת על ידי יצירת קשר באמצעות הפרטים בסעיף 18:

זכות הגישה שלך
אם תשאל אותנו, אנו נאשר אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ואם כן, נספק לך עותק של אותם נתונים אישיים (יחד עם פרטים מסוימים אחרים). אם אתה זקוק לעותקים נוספים, אנו עשויים לגבות תשלום סביר עבור הפקת העותקים הנוספים הללו.

זכותך לתיקון
אם הנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביך אינם מדויקים או לא מלאים, אתה זכאי לתקן אותם. אם שיתפנו את הנתונים האישיים שלך עם אחרים, נודיע להם על התיקון במידת האפשר. אם תשאל אותנו, היכן שניתן ומותר לעשות זאת, אנו גם נספר לך עם מי שיתפנו את הנתונים האישיים שלך כדי שתוכל ליצור איתם קשר.

זכותך למחיקה
אתה יכול לבקש מאיתנו למחוק או להסיר את הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות, כגון היכן שאיננו זקוקים להם יותר או היכן אתה חוזר בו מהסכמתך (כאשר רלוונטי). אם שיתפנו את הנתונים האישיים שלך עם אחרים, נודיע להם על המחיקה במידת האפשר. אם תשאל אותנו, היכן זה אפשרי וחוקי עבורנו לעשות זאת, אנו גם נספר לך עם מי שיתפנו את הנתונים האישיים שלך כדי שתוכל לפנות אליהם ישירות.

זכותך להגביל את העיבוד
אתה יכול לבקש מאיתנו "לחסום" או לדכא את העיבוד של הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות, כגון כאשר אתה מערער על דיוק הנתונים האישיים או שאתה מתנגד לכך שנעבד אותם למטרה מסוימת. זה אולי לא אומר שנפסיק לאחסן את הנתונים האישיים שלך, אך היכן שאנו שומרים אותם, אנו נגיד לך אם נסיר כל הגבלה שהטלנו על הנתונים האישיים שלך כדי לעצור אותנו לעבד אותם. אם שיתפנו את הנתונים האישיים שלך עם אחרים, נודיע להם על ההגבלה במקומות שבהם זה אפשרי עבורנו לעשות זאת. אם תשאל אותנו, היכן זה אפשרי וחוקי עבורנו לעשות זאת, אנו גם נספר לך עם מי שיתפנו את הנתונים האישיים שלך כדי שתוכל לפנות אליהם ישירות.

זכותך לניידות נתונים
יש לך הזכות, בנסיבות מסוימות, להשיג נתונים אישיים שסיפקת לנו (בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה במכונה) ולעשות בהם שימוש חוזר במקום אחר או לבקש מאיתנו להעביר אותם לצד שלישי שבחרת.

זכותך להתנגד
אתה יכול לבקש מאיתנו להפסיק את עיבוד הנתונים האישיים שלך, ואנו נעשה זאת, אם אנו: (i) מסתמכים על האינטרס הלגיטימי שלנו או של מישהו אחר לעבד את הנתונים האישיים שלך, למעט אם נוכל להוכיח עילות משפטיות משכנעות לעיבוד ; או (ii) עיבוד הנתונים האישיים שלך למטרות שיווק ישיר.

הזכויות שלך ביחס לקבלת החלטות אוטומטיות ופרופילים
יש לך הזכות לא להיות כפוף להחלטה כשהיא מבוססת על עיבוד אוטומטי, לרבות פרופיל, אם הוא מייצר אפקט משפטי או משפיע עליך באופן משמעותי באופן דומה, אלא אם פרופיל כזה הכרחי לצורך התקשרות או ביצוע של חוזה בינך לבינינו.

זכותך לבטל את הסכמתך
אם אספנו ועבדנו את הנתונים האישיים שלך בהסכמתך, תוכל  לבטל את הסכמתך  בכל עת. ביטול הסכמתך לא ישפיע על החוקיות של כל עיבוד שביצענו לפני ביטולך, וגם לא ישפיע על עיבוד הנתונים האישיים שלך שנערך בהסתמכות על עילות עיבוד חוקיות מלבד הסכמה.

זכותך לבטל את הסכמתך לתקשורת שיווקית
יש לך את הזכות לבטל את  הסכמתך לתקשורת שיווקית  שאנו שולחים לך בכל עת. אתה יכול לממש זכות זו על ידי לחיצה על הקישור "ביטול הרשמה" או "ביטול הסכמה" בהודעות הדואר האלקטרוני השיווקי שאנו שולחים לך. כדי לבטל את הסכמתך לצורות שיווק אחרות (כגון שיווק בדואר או טלמרקטינג), אנא פנה אלינו באמצעות הפרטים בסעיף 18.

זכותך להגיש תלונה לרשות הפיקוח
אם יש לך חשש לגבי היבט כלשהו של נוהלי הפרטיות שלנו, לרבות האופן שבו טיפלנו בנתונים האישיים שלך, אנא צור איתנו קשר באמצעות הפרטים בסעיף 18. יש לך גם את  הזכות להתלונן בפני רשות להגנה על מידע במדינה החברתית של מקום מגוריך או מקום ההפרה לכאורה. תוכל למצוא רשימה של פרטי יצירת קשר עם כל רשויות הפיקוח של האיחוד האירופי בכתובת https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm . הרגולטור להגנה על מידע בבריטניה הוא משרד נציב המידע ופרטים ליצירת קשר ניתן למצוא בכתובת https://ico.org.uk.

אם אתה מתגורר בצרפת: זכותך לתת הנחיות לגבי עיבוד הנתונים שלך לאחר מותך
יש לך הזכות לתת הנחיות בנוגע לשמירה, מחיקה וחשיפת הנתונים האישיים שלך לאחר מותך. אתה רשאי לקבוע אדם שיבצע הוראות אלה. לאחר מכן, אדם זה זכאי לקבל מידע על ההנחיות ולבקש מאתנו את יישומן.

אנו נענים לכל הבקשות שאנו מקבלים מאנשים המעוניינים לממש את זכויות הגנת המידע שלהם בתוך פרק זמן סביר בהתאם לחוקי הגנת המידע החלים. אנו יכולים לעבד בקשות רק לאחר שאימתנו את זהותך, מה שעשוי להיות בקשת מידע נוסף ממך.

ב) נתונים מתארחים
כפי שהוסבר לעיל, חלק מהשירותים שלנו כולל עיבוד נתונים מטעם הלקוחות שלנו ביחס ליישומים, כלים או תוכנות שאנו מספקים. למעט הנסיבות המצומצמות המפורטות בהודעה זו, איננו מנהלי הנתונים של הנתונים המתארחים, מכיוון שאיננו קובעים את המטרות או את אמצעי העיבוד. אם ברצונך לגשת, לתקן, לעדכן, לשנות או למחוק נתונים מתארחים או אם אינך מעוניין שיצרו קשר מאחד מלקוחותינו, עליך להפנות את שאלתך ללקוח, שהוא מנהל הנתונים של הנתונים שלך. אם יתבקש על ידי הלקוח לבצע בקשה, אנו נגיב תוך פרק זמן סביר.אם אתה לקוח של השירותים שלנו וברצונך להעלות בקשה בשם נושאי מידע בקשר לנתונים מתארחים, תוכל לגייס כרטיס בפורטל התמיכה של השירות הרלוונטי. שים לב שאם לקוח נרשם ליותר משירות אחד, בקשה בפורטל תמיכה של שירות מסוים היא ספציפית לשירות זה בלבד ויש להעלות בקשות נפרדות בפורטלי תמיכה רלוונטיים אחרים של השירות.